Βασίλης Φράγκος

Ιατρός - Ψυχοθεραπευτής

Επιστήμη και Εσωτερισμός

 

 

"Α. ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΑ)"

 

Θα ξεκινήσουμε με την κυρίαρχη διαφορά μεταξύ επιστήμης και εσωτερισμού (μυστικισμού), αναφορικά με την ψυχή.  Η επιστήμη θεωρεί, ότι η ψυχή - προσωπικότητα - γήινη ταυτότητά μας παράγεται (εκκρίνεται) από τα ειδικά, προς τούτο, κύτταρα του εγκεφάλου. Όλα όσα σας είπα στην προηγούμενη συνάντηση, αφορούσαν την διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου στο γήινο πεδίο (τρόπους συναισθημάτων και τρόπους σκέψης), δηλ. την εξέλιξη της ΓΗΙΝΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ. Η γήινη συνειδητότης, επιστημονικά, προέρχεται μέσω των οργάνων των 5 αισθήσεων του φυσικού σώματος! Η ψυχή πάντα γνωρίζει, αλλά ενίοτε, η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ αδυνατεί να καταλάβει! γιατί λειτουργεί σε άλλο νοητικό πλαίσιο! Η προσωπικότητα, ως γνωστόν, είναι μέρος της ψυχής! Στο γήινο (φυσικό) πεδίο, οι περιορισμοί που επιβάλλουν οι αισθήσεις μας διαχωρίζουν από την αντίληψη του ΟΛΟΥ! Η ψυχή είναι συνειδητή πάντα! η προσωπικότητα ΟΧΙ, πολλάκις! Όμως η λειτουργία της ψυχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία της προσωπικότητας! όμως, άλλο η αθάνατη ψυχή και άλλο η θνητή προσωπικότητα - η γήινη ταυτότητά μας! Η ψυχή του ανθρώπου είναι παντοτινή! ο καθένας μας, στην ουσία του, είναι άχρονος και αιώνιος! Το Πνεύμα του Θεού που περιλαμβάνει τον καθένα από εμάς, απλώς "υπήρχε ανέκαθεν"! (δες και εικόνες 7ης συνάντησης 2014-2015).  Η ΨΥΧΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΥΛΟ! αλλά μπορεί να παίζει ρόλο είτε θηλυκό, είτε αρσενικό στο φυσικό πεδίο, της υλικής μορφής! μορφή = φθορά! τριβή! Η προσωπικότητα του ατόμου περιλαμβάνει τόσο το παχυλό, φυσικό σώμα (σήμα), όπως και τα λοιπά ενεργειακά σώματα (πεδία) δηλ. το νοητικό, το αστρικό και το αιθερικό. Αστρικό = συναισθηματικό. Η προσωπικότητα και τα μέρη της είναι τα πόδια της αθάνατης ψυχής εσωτερικά, είναι ΚΟΜΜΑΤΙ της! Αυτός, με δύο λόγια, είναι ο ανθρώπινος ψυχισμός, επιστημονικά!

Ο εσωτερισμός μας πληροφορεί, ότι η αθάνατη ψυχή μας (ενεργειακής υφής) υλοποιεί το σώμα (σήμα) μας, από την σύλληψη και μετά, άρα και τον εγκέφαλο! εγκέφαλο ο οποίος παράγει με τη σειρά του τον κατώτερο γήινο νου (δηλαδή την προαναφερθείσα γήινη συνειδητότητα - προσωπικότητα - γήινη ταυτότητα) και εν γένει τα εργαλεία της ψυχής! Ο κατώτερος γήινος νους είναι αρμοδιότητας του 3ου chakra, του ηλιακού πλέγματος, εσωτερικά! Τα συναισθήματά μας είναι εργαλεία της ψυχής, είναι τα χρώματα και τα πινέλα, με τα οποία βάφει πάνω στον καμβά της ζωής της, δηλ. της εμπειρίας της! Άλλα εργαλεία της ψυχής είναι: η νόηση (συνειδητότης), ο πόνος της ψυχής (αγωνία και ένταση), η αυστηρότητα, η ευσυνειδησία, η αδιαφορία, η χαρά, η λύπη, ο θυμός, η οργή, ο θάνατος! Ο θάνατος είναι ένα χρήσιμο και κρίσιμο εργαλείο της ψυχής! Άρα, η εσωτερική πραγματικότητα είναι εκείνη του νου και εκείνη της ψυχής! Χρειάζεται εξισορρόπηση της ενέργειας της προσωπικότητας και της ενέργειας της ψυχής! δηλαδή ευθυγράμμιση και σύνδεση με την ψυχή, που σχηματίζεται από την εμπειρία!  Η ΨΥΧΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΥΛΛΟ! αλλά μπορεί να παίζει ρόλο είτε θηλυκό, είτε αρσενικό στο φυσικό πεδίο, της 3D υλικής μορφής! μορφή = φθορά! τριβή!

Γενικό συμπέρασμα: Ολόκληρος ο γήινος εαυτός μας είναι εργαλείο (όργανο) της αθάνατης ψυχής μας! Η σύλληψή μας είναι περισσότερο ένα Πνευματικό γεγονός και λιγότερο ένα φυσικό! το παιδί είναι ενεργειακή σύνθεση και των 2 γονέων του! ο φυσικός μηχανισμός μας (υλικό μας σώμα-σήμα) προέρχεται από την συνένωση του αρσενικού και του θηλυκού γεννητικών κυττάρων, ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΥΧΑΙΑ! Η σύλληψη νοείται κυριολεκτικά ως υπαγωγή στα δεσμά του χώρου, του χρόνου (η χρονοαρπάγη) και της υλικής μορφής-φθοράς! το τέλος του βίου, ο θάνατος είναι αντιθέτως απελευθέρωση-ελευθερία από τα δεσμά της ύλης! Η ψυχή προσθέτει την δική της ενέργεια στο ζυγωτό που εξελίσσεται! έτσι, το παιγνίδι ανοίγει και παραμένει ανοικτό! Η ψυχή μας είναι ο Θεός μέσα μας! η ψυχή είναι το όχημα του νου και του χαρακτήρα (της προσωπικότητας)! Η τελευταία οδηγία προς εμάς, πριν βγούμε στο φως του ήλιου, κατά την γέννησή μας είναι: "ΖΗΣΤΕ, ΧΑΡΕΙΤΕ, ΠΑΙΞΤΕ!" Η χαρά θέλει παιγνίδι! όλα τα πράγματα έχουν μία όψη παιγνιδιού! μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε καλύτερα, αν βλέπουμε και αυτή την όψη τους! έτσι, θα μπορούσαμε να μένουμε περισσότερο σε ισορροπία! (το καλό! η χαρά είναι η ουσία του Θεού και της Αγάπης! όταν κάνουμε οτιδήποτε με ΧΑΡΑ, τότε έχουμε οικονομία στην ενέργειά μας! κουραζόμαστε και φθειρόμαστε λιγότερο!). Το τι θα γίνει στη ζωή του καθενός μας σχετίζεται με το σενάριό μας! δηλαδή το σχέδιο εξέλιξής μας! δηλ. με αυτό που ήρθαμε να βιώσουμε-γειώσουμε στη Γη! στη Γη εμείς και η ομάδα των ψυχών με την οποία κατεβήκαμε στο υλικό πεδίο! πεδίο της υλικής μορφής = φθοράς και τριβής! η ύλη είναι συμπυκνωμένο νόημα! δηλ. ειρμός της θεϊκής Σκέψης! η ύλη είναι η μορφή του Πνεύματος! η μορφή είναι η υλοποιημένη- μορφοποιημένη στο φυσικό πεδίο έκφραση-εκδήλωση της πληροφορίας! πληροφορίας περιχωρήσεως, διακρινόμενης σε χωρική και περιγραφική!  Η αθάνατη ψυχή μας βρίσκεται σε σχέση ανατροφοδότησης με το σώμα (σήμα) μας και τον κατώτερο (γήινο) νου μας! την προσωπικότητά μας! την γήινη ταυτότητά μας! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ! Από αυτήν φαίνεται ότι είμαστε επιστήμονες, αλλά όχι αρκετά! Με δύο λόγια: δεν είμαστε μόνο το σώμα μας! Η ζωή ερμηνεύεται με όρους ενεργειών! και ο εσωτερισμός = η διαχείριση των ενεργειών!

Ένα άλλο σημείο όπου η επιστήμη υστερεί, είναι ότι δεν δέχεται την ύπαρξη εξωαισθητηριακού συνειδότος! Τούτο, το εξωαισθητηριακό συνειδός, εμείς το γνωρίζουμε καλά από τις ανώτερες επικοινωνίες μας με το Πνεύμα! μέσω ενόρασης και ψυχακοής!  Το Πνεύμα μας έχει διδάξει ότι σοφία χωρίς κατανόηση και έλεος δεν υπάρχει! Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν: πολυμαθίη νόον έχειν ου διδάσκει! Η παροιμία=λαϊκή σοφία, λέγει: αποφασίζουμε με το κεφάλι, αλλά αν δεν ακούμε την καρδιά, η κοιλιά θα πάρει, τελικά, την εξουσία!

Το αποκορύφωμα: οι Γερμανοί λένε: man ist was er isst! δηλαδή ο άνθρωπος είναι αυτό που τρώγει!  Εσείς αισθάνεστε έτσι;  Αυτή η κατάσταση ισχύει συνήθως στην εξωτερική πραγματικότητα! Στα εσωτερικά πεδία αυτή η διατύπωση ισχύει κατά γράμμα! Ο άνθρωπος αφομοιώνει (αποκτά) συμβολικά τις ιδιότητες αυτού που τρώγει! αφομοιώνει τις ενέργειές του! τα εντυπώματά του! όπου, ενέργεια=πληροφορία!     

Ας  δούμε αναλυτικότερα το θέμα της ψυχής εσωτερικά: Η ψυχή ευρίσκεται πάντοτε πίσω από τον άνθρωπο, πάντοτε μέσα σε μία αχλή φωτός και αγάπης και με μεγάλα αποθέματα αγάπης για όλους και για όλα! Η ψυχή είναι μία ενεργειακή σφαίρα γύρω μας! Η ψυχή μας διαπερνά ολοκληρωτικά, βρίσκεται στα κύτταρά μας, στο DNA μας και μέσα από την εξέλιξή μας διαμορφώνει την συνειδητότητά μας! κτίζοντας μία καινούργια συνειδητότητα, μπορούμε να αλλάξουμε και την συνείδηση της Γης! Η ανθρώπινη συνειδητότητα είναι η μεγαλύτερη δύναμη στο σύμπαν! Η συνειδητότητα είναι κυρίως επίγνωση! Το Φως είναι ενέργεια επίγνωσης! δηλαδή αγνή Πνευματική Ουσία! τα πάντα είναι Φως και βιώνονται μέσα από το Φως!   

Φως = πληροφορία - κατανόηση = η πεμπτουσία της γνώσης!  Η ψυχή είναι συνειδητή πάντα! η προσωπικότητα ΟΧΙ, πολλάκις! Είμαστε μία συνείδηση στο σύμπαν ο καθένας μας! Ένα αεράκι στο σύμπαν που κοιτάει τις άλλες αέρινες μάζες που κυκλοφορούν! Μία ΘΕΛΗΣΗ γεννιέται μέσα στη συνείδηση! ΑΥΤΗ Η ΘΕΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ το σώμα-ΣΗΜΑ του καθενός μας! Αυτή είναι η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ του Πνεύματος, στη Γη! Το σώμα-σήμα είναι σύμπτωμα της παρουσίας της ψυχής στο φυσικό πεδίο! Είμαστε η φλόγα της Ουσίας μας, δηλ. η θεία φλόγα μέσα μας! να έχουμε διαρκή επίγνωση της φλόγας που είμαστε! αυτός είναι ο φορέας της ύλης μας και της ύλης γενικότερα! φλόγες υπήρξαμε και φλόγες θα γίνουμε! η μορφή μας είναι προσωρινή! Χρειάζεται αναγνώριση και αποδοχή της θειότητάς μας! διότι, όταν αναγνωρίζουμε την θειότητά μας ξεπερνάμε το γήινο νοητικό πεδίο που εξαρτάται από το 3ο chakra μας, του ηλιακού πλέγματος! Όταν δεν πιστεύουμε στην θειότητά μας είμαστε ηττοπαθείς, διότι απεμπολούμε τα δικαιώματά μας! ας μην είμαστε λοιπόν ηττοπαθείς! Η Ολύμπια ενέργεια, ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΟ ΦΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΟΤΗΤΑ μας!

Η ψυχή είναι δέσμη ενεργειακών ινών, ένα ενεργειακό σύστημα. Η ψυχή είναι περαιτέρω φως, δέσμη αρχετυπικών ακτίνων (ενεργειών). Τα αρχέτυπα=οι αρχικές Θείες σκέψεις, πριν εκφραστούν σε αλήθειες επί γης! Η επιθυμία-θέληση της καρδιάς του Δημιουργού να εκφράσει αυτό που ΕΙΝΑΙ! εκδηλώνεται σαν αρχετυπική ενέργεια και εικόνα! (ιδέα-πρότυπο). Όπως θα έκανε μία ακτίνα Ηλίου στη γη! φθάνει στη γη και αρχίζει να εκδηλώνεται! κάθε ακτίνα και μία σκέψη του Θείου Νου! αρχίζει να εκφράζεται με μορφές ζωής ανώτερες, μέσες και κατώτερες! Η ενέργεια μεταδίδεται ως ακτίνες. Το Φως είναι πληροφορία και η πληροφορία είναι Φως! Κάθε πληροφορία και η αντίστοιχη ενέργεια, με την δική της συχνότητα! αυτό είναι το πεδίο κάθε πληροφορίας! ΚΑΤΑ ΤΑΥΤΑ, Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΗΣΗ! (δες και 7η συνάντηση, 2014-2015). Η Πηγή της ζωής είναι η υπέρτατη νοημοσύνη και μικρή της αντανάκλαση είναι η γήινη σκέψη! Ο Νους δομήτωρ! ο Νους είναι αυτός που δομεί! Η ζωή μας είναι ένα ταξίδι μαθήματος της ψυχής στη γη, με σκοπό να συλλέξει όλες τις μνήμες (εντυπώματα) αυτής και να ολοκληρωθεί! Η ψυχή έχει ανάγκη την ύλη (το υλικό της σώμα-σήμα) για να μπορεί να δράσει! η ψυχή είναι η άυλη και άφθαρτη Ουσία (κοσμική-συμπαντική ενέργεια) η οποία ενωμένη με το σώμα-σήμα της, αποτελεί την ζωτική δύναμη κάθε έμβιου όντος! η ψυχή επιζεί του σωματικού θανάτου! Η ψυχή είναι ενεργειακές ίνες! στο σημείο όπου ενώνονται οι ίνες της ενέργειας, δημιουργείται ένας ενεργειακός κόμβος! κόμβος από τις αλλεπάλληλες διασταυρώσεις των ινών, όπως όταν έχεις ένα κουβάρι! γύρω από αυτόν τον κόμβο σχηματίζεται ένα μαγνητικό πεδίο! δηλαδή ο φορέας της συνείδησης της ψυχής! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ! ένα συννεφάκι συνείδησης που κυκλοφορεί στο σύμπαν ανάμεσα στα υπόλοιπα συννεφάκια συνείδησης (ψυχής-Φωτός)! στο πεδίο των ψυχών! Είμαστε πολίτες του σύμπαντος! η ψυχή μας είναι πολίτης του σύμπαντος! Η ψυχή δημιουργεί την δόνησή της (κραδασμική συχνότητά της) μέσω της εμπειρίας της! Το Πνεύμα είναι ΕΝΑ, η εκδήλωσή του όμως παίρνει πολλές μορφές! Το κέντρο της καρδιάς είναι το κέντρο της ψυχής, το κέντρο της νόησης, το κέντρο του Πνεύματος! το Πνευματικό μας κέντρο, το Πνευματικό μας πεδίο! Ακολουθείτε την κατεύθυνση που σας δείχνει η καρδιά σας, βαδίζετε ανάλαφρα στον κόσμο και να είστε ο εαυτός-Εαυτός σας, κι όχι αυτό που θέλουν οι άλλοι! δηλαδή να μην είστε κομφορμιστές!  Όσες ενέργειες δεν θέλετε, φυσήξτε αυτές και θα φύγουν! ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΡΕΕΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ! Η ενέργεια της ζωής γίνεται τελικά η φυσική μας πραγματικότητα, δηλαδή υλοποιείται!

Aυτή η διαδικασία είναι η ΠΤΩΣΗ! δηλαδή η ενέργεια από τις υψηλότατες δονήσεις της στην άλλη πλευρά του πέπλου, κατεβαίνει στις πολύ χαμηλότερες δονήσεις της ύλης μας! Η ουσία της ψυχής μας είναι η ανώτερη νοητική μας ουσία! Αυτή η νοητική μας ουσία αναπτύσσεται ως Χριστική συνειδητότης μέσα στο ιόχρουν πεδίο! επιτρέψτε στην Ουσία του Θεού μέσα σας, να γίνει ολοφάνερη! Ο Ανώτερος Εαυτός μας (Ψυχή μας) είναι αυτός που συνδέει εμάς και την άλλη πλευρά του πέπλου! Αυτός είναι που μας μεταφέρει την καθοδήγηση! π.χ. κατά τα όνειρά μας, κατά τις ανώτερες επικοινωνίες, κατά τους διαλογισμούς μας! Μέσα από αυτόν διοχετεύουν το Φως και την αγάπη τους οι Πνευματικές Οντότητες της άλλης πλευράς του πέπλου! Αγκαλιάζοντας αυτόν, αγκαλιάζουν εμάς! Αγκαλιάζοντας αυτόν τον σπινθήρα Φωτός (Φως = ζωή = συνειδητότητα) αγκαλιάζουν εμάς όπου κι αν βρισκόμαστε στο σύμπαν, τον ατομικό σπινθήρα κάθε πλάσματος στον κόσμο! Είμαστε ένας σπινθήρας συμπυκνωμένης συνείδησης, αυτή είναι η ουσία του Φωτός που είμαστε! Πνεύμα=Φως! Συνείδηση=Φως! Να ανέβουμε ψηλά συνειδησιακά, για να επισκο-πήσουμε (δούμε) το Φως που είμαστε! Στην ψυχή υπάρχει  η όψη, η πλευρά, η υπόσταση του Φωτός, με υψηλή συχνότητα ενεργειακής δόνησης  ΚΑΙ η όψη, η πλευρά, η υπόσταση του σκότους, με χαμηλή ενεργειακή συχνότητα δόνησης! όπου σκότος = με λιγότερο Φως! (δες στο τέλος αυτής της συνάντησης το παράρτημα ΙΙ: Η φωτεινή και η σκοτεινή σκιά μας). Το Φως ουδέποτε απέρριψε το σκοτάδι, αλλά το αγάπησε! όταν αγαπάς κάτι, πρέπει να αγαπάς και τις αδυναμίες του, αλλιώς δεν αγαπάς καθόλου! δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τις αντιμετωπίσεις-ξεπεράσεις από το να τις αγκαλιάσεις- συνχωρήσεις -αγαπήσεις! στις αδυναμίες περιλαμβάνονται και οι περιοριστικές πεποιθήσεις! η περιοριστική πεποίθηση είναι εμπόδιο που βάζεις στο δρόμο σου! Χρειάζεται να επιδιώκουμε την ισορροπία ανάμεσα στο Φως και το σκότος της ψυχής! Ισορροπία χρειάζεται = ΤΟ ΚΑΛΟ!  Όταν δεν είμαστε ισορροπημένοι, μας συμβαίνουν διάφορα αρνητικά πράγματα = ΤΟ ΚΑΚΟ! Η ενέργεια αντίθεσης στη ζωή (το σκοτάδι) είναι η ίδια ενέργεια με εκείνη της κατάφασης στη ζωή! η διαφορά προκύπτει διότι κάθε μία περνάει από διαφορετική Πύλη ενεργειακή, για να έλθει στον κόσμο! κόσμο της υλικής εκδήλωσης της διαχωριστικότητας, των ζευγών των ισορροπούντων αντιθέτων! έτσι, μπορεί να λειτουργεί στο υλικό πεδίο το παιγνίδι της ελεύθερης θέλησης - επιλογής πράξης! επιλογής μεταξύ Φωτός και σκότους, καλού και κακού, ζωής και θανάτου! (δες και σελ. 3, της 3ης συνάντησης, 2014-2015).

Χρειάζεται να ξεπερνάμε τα συναισθήματά μας και να φθάνουμε στο καθαρό νοητικό πεδίο, δηλ. την ψυχή μας, δηλ. το ανώτερο νοητικό πεδίο του καθαρού Λόγου! Αυτός είναι ο δρόμος για τη ΘΕΩΣΗ, δηλαδή ολοκλήρωση της ύπαρξής μας! (Θεός εκ του ρήματος θέω=τρέχω, κινούμαι προς..., δηλ. η ροή της ενέργειας της ψυχής του ανώτερου Εαυτού μας, δηλ. η νοήμων κίνηση προς εκπλήρωση του ΣΧΕΔΙΟΥ! Να εργαζόμαστε για την υλοποίηση του Θείου Σχεδίου στη Γη!) Κρατάτε μπροστά σας το όραμα της θέωσής σας! το όραμα της ολοκληρωμένης σας ύπαρξης!  Θεότητα είναι η μεγάλη σύνθεση των πάντων σε ΕΝΑ! Αυτός λοιπόν, είναι ο δρόμος για τη Θέωση, όπου Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ, αυτός και η ευθύνη του! Εκφραστής του καθαρού νοητικού πεδίου (της ψυχής μας) είναι η καρδιά μας!

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (σώμα-σήμα) χωρίς μία ψυχή με την οποία συνδέεται! Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επιστήμονες, αν κι έχουν καταφέρει να παραγάγουν ζωή στο εργαστήριο, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΙΩΝΙΣΟΥΝ και να της δώσουν τα πραγματικά χαρακτηριστικά της ζωής! Χρειάζεται να ενεργοποιηθεί το πεδίο που μόλις προαναφέραμε, στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση ΑΚΟΜΗ! Αυτό είναι το τρίτο αποδεικτικό στοιχείο, ότι δηλαδή είμαστε επιστήμονες, αλλά όχι αρκετά! Το Πνεύμα μας έχει πληροφορήσει ότι, από εδώ και πέρα η πρόοδος θα βασίζεται στα εξής δύο πόδια: στο πόδι της επιστήμης και στο πόδι του εσωτερισμού (μυστικισμού)! Επιπλέον ευθύνη του εσωτερισμού είναι να δείχνει τον δρόμο στην επιστήμη και να κρατά την επιστημονική πρόοδο σε σωστά ηθικά-δεοντολογικά πλαίσια! Πλαίσια, ώστε να γίνεται χρηστή διαχείριση της επιστήμης, βάσει των εξής αρχών: Φως, Αλήθεια, Δικαιοσύνη, Χαρά, Ζείν, Αγάπη, Ελευθερία!                                                                                      

Το ανώτερο νοητικό πεδίο του γήινου εαυτού μας είναι η ψυχή μας, ο Θεός μέσα μας στο φυσικό πεδίο. Υπάρχει και η ψυχή σαν Ανώτερος Θεϊκός Εαυτός! στην άλλη πλευρά του πέπλου! στην πλευρά του Πνεύματος! Η ψυχή στην δική μας πλευρά του πέπλου και η ψυχή μας στην πλευρά του πέπλου του Πνεύματος αλληλοσυνδέονται! Βάζοντας το στόμα να ζητήσει συγγνώμη, ενεργοποιείται η καρδιά, οπότε: συνδέεται η ψυχή μας στη Γη με το Αγγελικό της ήμισυ στα ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΔΙΑ! Η καρδιά είναι η ΡΙΖΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ! η καρδιά είναι το κέντρο της ΓΝΩΣΗΣ! Πνευματική προσέγγιση σημαίνει ότι εκπορεύεται από την καρδιά (τον Ανώτερο Εαυτό) και όχι από τον νου! Η πνευματικότητά μας είναι ο εσωτερικός μας κόσμος, οι αξίες μας!  Δηλώνετε την πρόθεσή σας να ανοίγει η καρδιά σας! αυτή είναι η βάση της Σωτηρίας! Το άδυτο της καρδιάς σας είναι η δημιουργική σας όψη! Εμείς οι άνθρωποι, αντιπροσωπευόμαστε στο 12θεο! από το 12θεο!  Η ψυχή μας αντιπροσωπεύει τους Ολύμπιους θεούς, σε μία χαμηλότερη δόνηση! Είναι ένας ενεργειακός κόμβος που περιέχει ενεργειακές δέσμες από τους 12 Ολύμπιους! περιλαμβάνει 12 δέσμες ενεργειών! Η ψυχή μας μοιάζει με ένα μπουκέτο ενεργειών που αποτελείται από 12 δέσμες! αυτές οι 12 δέσμες ανταποκρίνονται στα 12 ενεργειακά μας σώματα (πεδία), στα 12 ενεργειακά μας κέντρα, σε αδένες μας, κλπ. Περισσότερο απ' όλα συνδέονται με τα chakras της κεφαλής (6ο,7ο) και το νευρικό μας σύστημα! συνδέονται με τις 12 εγκεφαλικές συζυγίες (εγκεφαλικά νεύρα) του νευρικού μας συστήματος! Γι' αυτό, η κορυφή του Ολύμπου λάμπει στο κέντρο της κεφαλής! Τότε η καρδιά και η κεφαλή βιώνονται σαν ένα! Μπορείτε να βρίσκεστε στην κορυφή του ιδεατού-πνευματικού Ολύμπου, μέσω του chakra της κεφαλής (7ου)! Ο ΙΔΕΑΤΟΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  Όλυμπος είναι η ύψιστη Πνευματική μας όψη: στο κέντρο του ο Ζευς, ο ΩΝ, ο ΗΝ και ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ! Η Ολύμπια ενέργεια είναι Η ΘΕΙΟΤΗΤΑ μας! το Ολύμπιο Φως! της επίγνωσης της θεϊκής ύπαρξής μας (η άνοδος στους ουρανούς)! Ο Ζευς είναι ο Κρύων της μαγνητικής-Xριστικής υπηρεσίας του σύμπαντος! Ο Ζευς - Κρύων είναι και ο Σανάτ Κουμάρα! όχι όμως ο Σανάτ Κουμάρα όπως τον γνωρίζουν οι άνθρωποι! Ο Ζευς-Κρύων-Σανάτ Κουμάρα είναι ΟΝ μεσαίου βεληνεκούς προς μεγάλου βεληνεκούς! δηλαδή είναι ένα ΟΝ κάτι παραπάνω από μεσαίου βεληνεκούς και κάτι παρακάτω από μεγάλου βεληνεκούς! Ο Ζευς-Κρύων-Σανάτ Κουμάρα αντιπροσωπεύει την Κεντρική Δημιουργική Πηγή (τον Θεό) όπου ο καθένας μας είναι μέσα! είμαστε παράγωγα του Θεού (δες φωτ/φίες 7ης συνάντησης 2014-2015). Οι θεοί είναι ΙΔΕΕΣ! κινούνται στον χώρο των ΙΔΕΩΝ! στο ανώτερο Νοητικό πεδίο! να εστιαζόμαστε σε αυτό! Η ΙΔΕΑ είναι Νοητική Εικόνα! η Εικόνα είναι ιστορία χωρίς λόγια! δηλαδή είναι μαρτυρία! δηλαδή είναι ενεργός μνήμη! δηλαδή είναι διαμορφωτική μνήμη! Μας κάνει καλό να εστιαζόμαστε στην Αλήθεια των υψηλότερων διαστάσεων και της Μοναδικότητάς μας στο παρόν, ΤΩΡΑ!    Όταν η ψυχή του μικρού εαυτού μας μεγαλώνει-ωριμάζει, η ψυχή στην πλευρά του πέπλου του Πνεύματος μεγαλώνει επίσης! Αντιστρόφως, η ψυχή στην πλευρά του πέπλου του Πνεύματος βοηθάει την ψυχή του μικρού εαυτού μας! Για την ακρίβεια, η ψυχή δεν είναι ο ανώτερος Εαυτός μας, αλλά, είναι η θεϊκή Ουσία που εμπνέει και τον ανώτερο Εαυτό και την γήινη προσωπικότητά μας! (δες εικόνες 7ης συνάντησης, 2014-2015).  Η ψυχή έχει και μέρη τα οποία είναι απερινόητα για τον γήινο νου! Γι' αυτό χρησιμοποιούμε και τον όρο: "η Ουσία μας"! το όντως ΕΙΝΑΙ μας! το ουσιαστικό ΕΙΝΑΙ μας! επιτρέψτε στην Ουσία του Θεού μέσα σας να γίνει ολοφάνερη! ο άνθρωπος πρέπει να Τον αναζητήσει για να βρεθεί ο Θεός!                                                               

Είπαμε προηγουμένως ότι η ψυχή είναι ΝΟΥΣ, ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ! μέσα από την ψυχή ανοίγουν οι μηχανισμοί της αντίληψης! όταν το άτομο κριθεί ότι είναι ενεργειακά έτοιμο! όλα ξεκινούν από αυτή την κατάσταση! Όταν φθάσει να εξελιχθεί η γήινη αντίληψη, πέρα από τους περιορισμούς των 5 αισθήσεων, τότε θα μπορέσουν οι επιστήμες να διευρυνθούν ανάλογα! Αυτή είναι η τέταρτη διαπίστωση ότι είμαστε επιστήμονες, αλλά όχι αρκετά! Η ψυχή είναι όλο το είναι μας και γύρω από εμάς! Η ψυχή είναι αντίληψη που υπάρχει και αντιλαμβάνεται τον Εαυτό της μέσα από τις εμπειρίες της! χωρίς εμπειρίες σταματά η εξέλιξη της ψυχής! Η ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ! Στασιμότης της ενέργειας είναι θάνατος, ακόμη και στα εσωτερικά πεδία! η παγίωση είναι θάνατος για την ψυχή! αυτή είναι η αιτία των μετενσαρκώσεων εις το διηνεκές! Η μετενσάρκωση είναι μέχρι τώρα ο μηχανισμός της Πνευματικής προόδου στον πλανήτη Γη! ξαναγεννιόμαστε και μέσα στο DNA μας βρίσκεται η σοφία που φέραμε από την προηγούμενη ζωή! κάθε ζωή μας κτίζει μία βιβλιοθήκη σοφίας! Στα πλαίσια αυτά, λειτουργεί και το κάρμα! το κάρμα είναι η ενέργεια των εκκρεμών ζητημάτων, που φέρνουμε μαζί μας! το αρνητικό κάρμα ξεπερνιέται-εξισορροπείται ενεργειακά με ελεύθερη επιλογή δράσης εκ μέρους μας! παρά τον όποιο προγραμματισμό έχει το σώμα μας! Μέσα από όλα αυτά ο άνθρωπος δοκιμάζει τη δύναμη της θέλησής του! για Πνευματοποίηση!  Έτσι, η ψυχή ελεύθερα και με χαρά επιλέγουσα τις εμπειρίες της βρίσκει την εκπλήρωση-ολοκλήρωσή της, όπως την έχει σχεδιάσει πριν κατέβει στον φυσικό κόσμο!

Το υλικό μας σώμα χρησιμεύει για την εξελικτική πρόοδο της ψυχής μας! μέσω των εμπειριών της ψυχής! δια του σώματος! Οι δοκιμασίες της ενδομήτριας ζωής, της πρώιμης ηλικίας και της ενήλικης ζωής οφείλονται στο σχέδιο--σενάριο το οποίο επέλεξε η ψυχή για να βιώσει στο γήινο πεδίο! στο κάρμα της επίσης! (κάρμα = ανάγκη ενεργειακής εξισορρόπησης! εξισορρόπηση σημαίνει ειρήνη στην καρδιά!).  [Η λέξη ψυχή προέρχεται από το ρήμα ψύχω= πνέω-φυσώ κάνοντας κάτι ψυχρό! Η ψυχή ή Πνεύμα του ανθρώπου ορίζεται ως εξής: η άυλη πλευρά, ή ουσία του ανθρώπινου όντος, στην οποία οφείλει την ατομικότητα και την ανθρώπινη φύση του και η οποία θεωρείται συνώνυμο του νου ή του εγώ (ψυχικού οργανισμού). Άρα ο νους είναι, εγώ!]. Όταν η ψυχή εξελιχθεί, περνά πέρα από τον νου! μπορεί να κάνει την σύνδεση συνειδητά με το ανώτερο νοητικό πεδίο, με το Βουδικό πεδίο κι ακόμη ψηλότερα! Η ενέργεια ανακυκλώνεται μεταξύ της ψυχής (νου) και του φυσικού σώματος! Μέσα από τα ενεργειακά μας κέντρα (chakras) η ψυχή προσφέρει την ενέργειά της στα σώματά μας! ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΑ! Η ψυχή μας είναι ένα μέρος, κεντρικό κομμάτι του Νου! Όπως και να σκεπτόμαστε την ανθρώπινη ψυχή είναι πιο σπουδαία και πιο μεγάλη από όσο φανταζόμαστε! η Αγάπη είναι ενέργεια προερχόμενη από το Βουδικό πεδίο Φωτός!  Έτσι είναι η Αγάπη, για μία καλύτερη Γη!                                     

Ο καθένας μας κατεβαίνει στη γη για να συσχετισθεί με τις ψυχές που επόθησε, που αγάπησε! Βασικός όρος της ενσάρκωσης είναι η συμμετοχή στο παιγνίδι και η ανάπτυξη σχέσεων. Η σχέση μας ως ψυχών αναπτύσσεται ανάμεσα στους ρόλους μας! ρόλους που παίζουμε στη γήινη ζωή μας! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ! μην ανησυχείτε για τίποτα, διότι κανένας δεν έρχεται στη γη για να παίξει παιγνίδια που δεν του αξίζουν! η ψυχή εργάζεται με αυτό που έχει να θεραπεύσει! και γι’ αυτό μπαίνει στο ρόλο που της χρειάζεται! Οι ψυχές όμως δεν είναι οι ρόλοι που παίζουν στη γη! ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΝΟΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ! Ο ΝΟΥΣ ΔΟΜΗΤΩΡ!  Κάθε ψυχή είναι ένα πελώριο πεδίο καταγεγραμμένης εμπειρίας! ένα σύμφυρμα χαρακτηριστικών που έχουν αναπτυχθεί διαμέσου πολλών ενσαρκώσεων! Εμείς είμαστε η πιο συγκεκριμένη όψη της ψυχής μας! δηλ. σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή ζούμε πολλές ζωές ταυτόχρονα, ενώ παριστάνουμε ότι ζούμε μόνο μία!  Σας θυμίζω, ότι η ψυχή δεν είναι ο ανώτερος Εαυτός μας, αλλά, είναι η θεϊκή Ουσία που εμπνέει και τον ανώτερο Εαυτό και την γήινη προσωπικότητά μας! Η ψυχή έχει και μέρη τα οποία είναι απερινόητα για τον γήινο νου! Γι' αυτό χρησιμοποιούμε και τον όρο: "Η Ουσία μας"! Αν η ψυχή μας είναι το σύννεφο, εμείς είμαστε η σταγόνα της βροχής, που πέφτει στη γη! Στην ουσία τους σύννεφο και βροχή μένουν τα ίδια, μόνο η έκφρασή τους αλλάζει! Όταν το σύννεφο γίνει πλέον σταγόνες βροχής, αυτές μπορούν να ενωθούν με οτιδήποτε άλλο!      

Η ψυχή είναι ένας μηχανισμός ευρισκόμενος σε ένα διαρκές γίγνεσθαι, εσωτερικά και εξωτερικά! δεν έχει τέλος κι αρχή! Η ψυχή είναι ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός με την δική του ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ-ΒΟΥΛΗΣΗ! και έχει δικαίωμα να εκδηλώνει κάθε φορά τις όψεις που χρειάζεται, έτσι ώστε να κρατήσει την ενεργειακή της ισορροπία! Όταν διαταράσσεται η ισορροπία σε ένα πεδίο, πρέπει να υπάρξει αντιρροπιστική δράση σε ένα άλλο αντίθετο σημείο (πεδίο), ώστε να εξασφαλιστεί η ισορροπία! Ισάζειν αεί ταναντία! Είμαστε καθαρή νοημοσύνη, καθαρή αντίληψη που σχηματίζεται βάσει συγκεκριμένων εμπειριών! Όταν παύουμε να έχουμε εμπειρία, ΠΑΥΟΥΜΕ ΝΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΣΤΕ! Η παγίωση είναι θάνατος, ακόμη και στο πεδίο της ψυχής! Έτσι, αποζητάμε την εμπειρία διαρκώς! Αυτή είναι η εξήγηση του γιατί συνεχίζουμε να κατεβαίνουμε στη γη! Το κυνήγι της εμπειρίας το κάνει η ψυχή μας με μεγάλη χαρά, σε όλα τα επίπεδα! Αυτό μας τρέφει, μας συντηρεί, μας διευρύνει!

Τα προβλήματα στις ζωές μας είναι κοσμήματα ανακάλυψης! οι ψυχές μας συνεχίζουν το μάθημα αενάως! Η ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ! αυτή είναι η βάση της πνευματικής πραγματικότητας! δείτε την κρυμμένη ευλογία πίσω από τον πόνο ή τις δυσκολίες! χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χρειάζεται να επιδιώκετε τον πόνο ή τις δυσκολίες! να λέτε ΟΧΙ στον αχρείαστο πόνο! Το σώμα μας (σήμα μας) είναι η φυσική συνέχεια (το σύμβολο) της ψυχής μας! η ψυχή μας συνθέτει το φυσικό μας σώμα! το σημείο με το οποίο η ψυχή μας ακουμπά στη γη, τα πόδια της ψυχής! Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διευρυνθεί η αντίληψη της ψυχής! Ο ένας τρόπος είναι η εμπειρία της γήινης ζωής, ο άλλος είναι να έλθει σε στενή σύνδεση με άλλες ψυχές. Ερχόμαστε στη γη για να παντρέψουμε, να συνενώσουμε, να αντιληφθούμε μία σειρά πραγμάτων. Ερχόμαστε να πάρουμε συγκεκριμένες εμπειρίες. Όλα γίνονται για να αποδείξουμε ότι μπορούμε! αυτό είναι το ΜΑΘΗΜΑ! Η ψυχή έρχεται να πάρει την εμπειρία που της ταιριάζει, αρμόζει! η μεγάλη απώλεια, το μεγάλο δύσκολο μάθημα δεν έρχεται σε αυτόν που δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει! Η κατανόηση είναι αυτή που βοηθά μία ψυχή να διευρυνθεί και να σταθεί στο ίδιο ύψος με μία άλλη. Η κατανόηση διευκολύνει τη ροή της ενέργειας! η δουλειά αποδοχής! Στην διεύρυνση μέσω των σχέσεών μας εντάσσεται και η σύνδεσή μας με τις Πνευματικές οντότητες (Δασκάλους, Αγγέλους, Πνευματικούς οδηγούς). Να θυμόμαστε ότι η βοήθεια που προσφέρουν οι Πνευματικές οντότητες, βοηθάει κι αυτές! βοηθάει το σύνολο! Κανείς δεν προσφέρει χωρίς να λάβει! ό,τι δίνεις, παίρνεις! η ενεργειακή επένδυσή μας, επιστρέφει σε εμάς στο δεκαπλάσιο! με όποιο μέτρο μετράμε, θα μετρηθούμε! Επίσης, όταν διευρύνεται η αντίληψη, τότε αυξάνεται η δονητική συχνότητα του όντος! Αυτή είναι η χαρά των φιλοσόφων! Κάθε υπέρβαση βιοτικής δυσκολίας είναι μία Πνευματική εμπειρία που μας εξυψώνει! έτσι, η διαδικασία της Ανάληψης της Γης αλλάζει προς το καλύτερο! μέσω των πνευματικών πράξεών μας, κάνουμε πράγματα να συμβούν! αυτό σημαίνει συνδημιουργία! έτσι, αλλάζει το γήινο πρότυπο της Πνευματικής πραγματικότητας της Γης! και η ΕΙΡΗΝΗ στη Γη πλησιάζεται! όπως και η συμπόνια! Η Πνευματικότητα είναι συνεχής διαδικασία και στηρίζεται στη συνειδητότητα! μέσω της Πνευματικό-τητας μπορούμε επίσης να αποφασίζουμε ποια τεχνολογία είναι καλή ή ακατάλληλη για εμάς!  Θεία συνειδητότητα = θείον πυρ = θεία ενέργεια (φλόγα)!  Δείτε με τα Πνευματικά (εσωτερικά) σας μάτια αυτό το θείο ιδεώδες! με την Πνευματική αφύπνισή μας αλλάζουμε τα πλέγματα του πλανήτη μας προς το καλύτερο! και γίνεται επίσης το μέλλον καλύτερο! ένα μέλλον περισσότερης συνεργατικής ανεκτικότητας! ένας πολιτισμός ανώτερος και καλύτερος! επεκτείνεται!        

Ο κύκλος συνοψίζεται ως εξής: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ! Η ενέργεια κάνει κύκλους! άρα, η ενέργεια δεν υπόκειται σε θάνατο! δεν έχει τερματισμό! όπως και δεν δημιουργείται! άρα, δεν υπάρχει αντίο! υπάρχει η αέναος ζωή της ψυχής, όπου περιλαμβάνεται και η μεταθανάτια ζωή! αυτός είναι ο κύκλος της ανανέωσης και της σοφίας! όλες μας οι ενσαρκώσεις είναι μία συνέχεια και αλληλοδένονται!                                                                              

Τώρα θα προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΝ Η ΨΥΧΗ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΗ! Δεν είμαστε ένας νους που καθοδηγείται στην υλοποίηση ενός ΣΧΕΔΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ! δηλαδή η εξέλιξη! δηλαδή ο εγγενής Νόμος της ύπαρξής μας!  Αυτή είναι μεγάλη συνειδητοποίηση για κάθε ύπαρξη! ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ! Δεν υπάρχει άλλη σύλληψη πέρα από αυτό! με άλλα λόγια ο ΝΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗ. Αν δεν υπάρχει κάτι να αντιληφθεί, τότε ο ΝΟΥΣ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ! όπως δεν μπορεί να υπάρχει ένα κλειδί χωρίς την κλειδαριά του! Εδώ βρίσκονται τα απώτατα όρια της ύπαρξης! Τέλος, μία πληροφορία είναι αληθινή, όταν ταιριάζει στο ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΕΔΙΟ, την μεγάλη εικόνα! Το ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΕΔΙΟ, δηλαδή η εξέλιξη είναι ο εγγενής Νόμος της ύπαρξής μας, είναι ο θείος Νους, η θεία Σκέψη και είναι πολυδιάστατο (Κβαντικό)! Η ψυχή είναι Νους και αν απουσίαζε η ψυχή, δεν θα υπήρχε κόσμος των ΙΔΕΩΝ! Ο ψυχικός μηχανισμός, ως μηχανισμός του Νου, αποτελεί ένα μηχανισμό μετάφρασης του Κοσμικού Ρυθμού στην ύλη! η λειτουργία των διαφόρων πεδίων του Νου είναι ΠΑΝΤΟΤΕ Η ΨΥΧΗ! είναι δηλ. μία ΓΛΩΣΣΑ προγραμματισμού! πχ όπως η γλώσσα του DNA! Υπάρχουν περιοχές του εγκεφάλου που κινητοποιούν-δραστηριοποιούν ομάδες κυττάρων, για να παράγουν ένα συγκεκριμένο έργο! Η νοημοσύνη όμως, δεν βρίσκεται μόνο στον εγκέφαλο, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ! Διότι δεν θα μπορούσε ο εγκέφαλος να παράγει έργο, αν τα κύτταρα δεν είχαν την δική τους αποκριτική διάνοια! Και αν επίσης, στα ίδια τα κύτταρα δεν υπήρχε επίσης ένα DNA που φέρει εντυπωμένη ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ!  Είναι μία σχέση αλληλεπίδρασης, συλλογική! Το να πούμε ότι η ψυχή εδρεύει στην τάδε ομάδα κυττάρων ή στην δείνα, είναι ένας συνειρμός απαραίτητος μόνο για το γήινο πεδίο! Δεν αφορά τον πραγματικό τρόπο λειτουργίας και σύνδεσης της ψυχής με το φυσικό σώμα,  το οποίο αποτελεί άλλωστε μέρος της! Η επικοινωνία, η πληροφορία και η διάχυση της εντολής ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΚΒΑΝΤΙΚΟ, δηλαδή πολυδιαστασιακής φυσικής! Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δίκιο, αν πούμε ότι εντοπίσαμε την έδρα της ψυχής! Όλος ο εαυτός μας είναι ένα εργαλείο της ψυχής μας, ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ!  

Τώρα θα μιλήσουμε για την θέληση της ψυχής. Η θεία φωτιά της ζωής αλλάζει πρόσωπα, αλλά είναι πάντα η ίδια! ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΡΟΗ! Ο φαινότυπος (ο φαινότυπος είναι το σύνολο των ΕΚΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ κληρονομικών ιδιοτήτων του ζώντος οργανισμού), καθορίζεται από την βούληση της ψυχής! Ο θείος σπινθήρας είναι μέσα μας, καθώς προείπαμε. Ολοκληρώνεται μέσα  από το σχέδιο, το οποίο προαναφέραμε! Δεν υπάρχει ΘΕΩΣΗ έξω από το ΣΧΕΔΙΟ! δηλαδή την εξέλιξη! Το λάθος είναι μέρος του ΣΧΕΔΙΟΥ! επίσης πολλάκις ο άνθρωπος οδηγείται στην εκπλήρωση του ΣΧΕΔΙΟΥ, δηλαδή προς το μάθημα, λογχιζόμενος! (με καταστάσεις φωτ/φίας Α). Κατά το μάθημα ο άνθρωπος δοκιμάζει την δύναμη της θέλησής του! για Πνευματοποίηση! Στην θέωση  τείνουμε όλοι! ανακυκλούσθαι, μέσω των μετενσαρκώσεων και τελειούσθαι, είναι ο τρόπος! Σας θυμίζω, η ψυχή δεν είναι ο ανώτερος Εαυτός μας, αλλά, είναι η θεϊκή Ουσία που εμπνέει και τον ανώτερο Εαυτό και την γήινη προσωπικότητά μας! Η ψυχή έχει και μέρη τα οποία είναι απερινόητα για τον γήινο νου! Γι' αυτό χρησιμοποιούμε και τον όρο: "η Ουσία μας"! Η ψυχή ζωηρεύει, ζωντανεύει πάρα πολύ, όταν εργάζεται με τις έννοιες του εδώ και τώρα! χάνει ενέργεια, όταν μπαίνει στο εγώ! όχι το ουσιαστικό ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ, αλλά το μικρό εγώ με τον πυρήνα των συγκρούσεων! δηλαδή η στάση: "ξέρεις ποιος είμαι εγώ;!"= η έπαρση, το φούσκωμα, η διαστολή του εγώ! ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ = ο ανώτερος θεϊκός εαυτός, το ανώτερο επίπεδο της ψυχής, η ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ο Θεός! ΕΙΜΑΙ = εσωτερική ταυτότητα - ιδιοπροσωπεία, δηλαδή συνειδητότητα! Οι άνθρωποι συνήθως, δεν έχουν αυτό που ζητούν, διότι δεν ζητούν αυτό που ΕΙΝΑΙ!

Η ψυχή μας, η Ουσία μας, ακόμη καλύτερα, είναι άφθαρτη-αθάνατη! μεταβαίνει από ενσάρκωση σε ενσάρκωση και υπάρχει συνέχεια στη συνείδησή μας! αυτή είναι η αέναος ζωή μας, όπου περιλαμβάνεται και η μεταθανάτια ζωή! Ο θάνατος είναι ένα ανθρώπινο γεγονός! δεν είναι Πνευματικό! Η ψυχή υπάρχει παντοτινά! και πάντα γνωρίζει, ακόμη κι όταν αφήνει αυτόν τον πλανήτη, για την επόμενη περιπέτεια! στα πλαίσια αυτά η Αγάπη ψυχής προς ψυχή δεν πεθαίνει ποτέ! ισχύει και με όρους του επέκεινα! Να λάμπει μέσα μας το άρρητο, το ζωντανό Φως της ζωής και η επίγνωση της συνέχειας της συνείδησής μας, από ενσάρκωση σε ενσάρκωση! Στο ερώτημα, προς τι όλα αυτά; η απάντηση είναι η εξής: διότι η ουσία του ΕΙΝΑΙ είναι το παιγνίδι! το παιγνίδι και η χαρά του, από την ψυχή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα! (δες και προηγούμενα, στη 2η σελίδα του παρόντος).   

ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΜΑΣ ΘΕΛΗΜΑ είναι η απόφαση που έχουμε πάρει στην καρδιά μας! είναι να κάνουμε αυτό που πραγματικά έχουμε στην καρδιά μας! είναι ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ! Το θέλημα αυτό είναι Η ΑΓΑΠΗ!  Ένα είναι το θέλημα, η αγάπη! Αυτός είναι ο Νόμος! (δες το βιβλίο του Νόμου, υπό του Αleister Crowley)! Η ιδέα του ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ, η θελημική κουλτούρα είναι να βρούμε τον Εαυτό που είμαστε. Ο κοσμικός Νόμος είναι το ΘΕΙΟ ΘΕΛΗΜΑ! το θείο ΘΕΛΗΜΑ = = το μεγάλο ΣΧΕΔΙΟ = ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ατομικής και συλλογικής! το θείο ΣΧΕΔΙΟ είναι η γλώσσα του Θεού! Τα θεϊκά μοτίβα Σκέψης (ειρμοί, δηλαδή φράσεις) ερχόμενα στη Γη, μπορεί να είναι ευχάριστα ή δυσάρεστα για εμάς σύμφωνα με το θείο ΣΧΕΔΙΟ! το λάθος είναι μέρος του ΣΧΕΔΙΟΥ! επίσης, πολλάκις, ο άνθρωπος οδηγείται προς το μάθημα λογχιζόμενος! (με κατάσταση φωτ/φίας Α). Κατά το μάθημα ο άνθρωπος δοκιμάζει τη δύναμη της θέλησής του! για Πνευματο-ποίηση! Η ύλη ως οντότητα, είναι θείος Νους! η ύλη δηλαδή είναι το απόσταγμα, το πύκνωμα, η εστίαση της θείας Σκέψης! Η πληροφορία που έχουν μέσα τους οι οντότητες (άβιες ή έμβιες) είναι ΤΟ ΘΕΙΟ ΣΧΕΔΙΟ! οι άνθρωποι που κάνουν τα πειράματα με το DNA είναι κι αυτοί εκφραστές του θείου Νου!

Τα εναλλακτικά σενάρια της ζωής μας υπάρχουν ως δυναμικό στις γραμμές του ΣΧΕΔΙΟΥ!  Έχουμε ως ψυχές την ελευθερία της ΘΕΛΗΣΗΣ μέσα στα πλαίσια του κοσμικού Νόμου (η ψυχή έχει βούληση και αυτό σημαίνει φροντίδα για το μέλλον)! για να εκπληρώνουμε το νόημα του Νόμου, δηλαδή το θέλημα του Πατέρα-Μητέρας Δημιουργού! Ο νους μας είναι ο μεταφραστής της Θεϊκής βούλησης. Η νοητική μας ουσία (διαδικασία) διαμορφώνεται σύμφωνα με την ενέργεια που την αγγίζει!  Έτσι, ασκείται η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ της ψυχής μας!  Άρα, η ψυχή μας έχει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ, όπως και στη γήινη ζωή μας! Το υπέρτατο-αρχετυπικό παράδειγμα προς μίμηση, είναι εκείνο του Ιησού-Χριστού, ο οποίος έζησε και θυσιάστηκε εθελουσίως σύμφωνα με το ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ! Πέρα και πάνω από όλα, Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ! Κατά ταύτα, η γλώσσα της ψυχής μας είναι η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ! Η γλώσσα του DNA μας, η πρωταρχική γλώσσα, επίσης! Η γλώσσα των γονιδίων είναι ο τρόπος με τον οποίον εκφράζεται το Θείο θέλημα! Η θέληση που εκφράζεται μέσω του DNA μας, αποτελεί έκφραση της ενέργειας που κυκλοφορεί! Η γήινη πραγματικότητα είναι η ανάλυση αυτής της βασικής γλώσσας! Ο στόχος είναι να γίνουμε ο Εαυτός μας, να πραγματώνουμε το ΘΕΙΟ ΘΕΛΗΜΑ στη γη! που είναι η Αγάπη! να πραγματώνουμε το δυναμικό μας, να γινόμαστε ό,τι είμαστε! αυτή είναι η ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ (κέντρο της Ο ΘΕΪΚΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΑΣ μέσα μας)! Οι πρώτοι διδάξαντες τούτο ήταν οι Ορφικοί, η διδασκαλία των οποίων συνοψίζεται σε 3 λέξεις: ''Γίνε ό,τι είσαι''! δηλαδή Θεός! Η επίτευξη των προαναφερθέντων ονομάζεται: Μεγάλο Έργο, ή Φώτιση, ή Λύτρωση! Στην πορεία προς την ΘΕΩΣΗ ισχύουν τα εξής: η πείρα καθοδηγεί και διδάσκει, η δε λογική εξακριβώνει (η κυρίαρχη ενοικούσα Διάνοια - ο Θεός μέσα μας) αν είμαστε στο σωστό δρόμο των αέναων προσαρμογών που απαιτούνται! σύμφωνα με αυτό που θέλουμε αληθινά, καθώς προείπαμε! Να είμαστε συνειδητοί και ξεκάθαροι στις νοητικές μας τοποθετήσεις! Η γη λειτουργεί ως μήτρα διάπλασης θεών εν τω γίγνεσθαί τους! Να λειτουργεί μέσα μας συνεχώς Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, χωρίς να μπαίνουμε σε κρίση! Το επιθυμητό επίπεδο ελέγχου είναι ο συνειδητός αυτοέλεγχος, η αυτοσυνείδηση! δεν υπάρχει άλλο είδος ελέγχου! ο έλεγχος δεν σημαίνει ότι παίρνω το μαστίγιο και αυτομαστιγώνομαι!  Η κρίση και προπαντός η επίκριση, δεσμεύει την ενέργειά μας, όπως και του άλλου, διότι πρόκειται για απόρριψη! Μην μπαίνετε σε κρίση -επίκριση, γιατί έτσι, αμέσως στενεύει η καρδιά σας! και δεσμεύεται η ενέργεια η δική σας και του άλλου! επειδή πρόκειται για απόρριψη! Με την αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση αυτό δεν συμβαίνει! Ρέει ελεύθερα η ενέργεια = ΥΓΕΙΑ! Μέσα από την εκπλήρωση του ΣΧΕΔΙΟΥ της εξέλιξης, ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ! Αυτή είναι η ελευθερία της θέλησης της ψυχής μας!

 Ο άνθρωπος είναι θεός-συνδημιουργός επί γης και απέναντι σε αυτή την ευθύνη του, είναι μόνος! Οι ζωντανοί διαθέτουν θέληση, ακόμα κι αν δεν την χρησιμοποιούν! Το αληθινό μας θέλημα, εκείνο της καρδιάς μας, δεν έχει καμία σχέση με τον πόθο μας για το αποτέλεσμα! Η παραίτηση από τον πόθο, την προσδοκία του αποτελέσματος, φέρνει αμέσως τα πάντα στα ίσια τους, αυτομάτως, μέσα μας και γύρω μας! Το αληθινό μας ΘΕΛΗΜΑ είναι παράγωγο του ανώτερου νοητικού μας πεδίου, της καρδιάς μας! Ο πόθος μας, η προσδοκία μας για το αποτέλεσμα, είναι παράγωγο του κατώτερου γήινου νου μας (νοητικού μας πεδίου)! Προτείνω, να έχουμε την φιλοδοξία να ΕΙΣΕΛΘΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΟΞΑ, δηλαδή στη συνειδητοποίηση της θειότητάς μας,  δηλαδή ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, δηλαδή ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ! Να αφεθούμε να βλέπουμε τα πράγματα από ένα ανώτερο νοητικό πεδίο, κατευθείαν στο κέντρο! Να αφεθούμε στην επαφή με αυτό που είμαστε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΑΛΗΘΙΝΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΜΑΣ, τις ρίζες μας, τον Πατέρα! Η Πηγή μας είναι Η ΧΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- -ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΣ! (Η Χριστική ενέργεια είναι η ενέργεια της ζωής! Η ταύτιση με την Χριστική ενέργεια είναι Η ΟΔΟΣ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ! αυτή είναι Αλήθεια των υψηλοτέρων διαστάσεων! Ο Κρύων είναι η Χριστική ενέργεια: Κρύων και Ζευς είναι το ίδιο! η Μεσσιανική Ενέργεια!). Ο Ζευς είναι Κρύων και ο Κρύων είναι Ζευς! ο Κρύων-Ζευς είναι επίσης και ο Σανάτ Κουμάρα! (δες προηγουμένως σελ. 6 του παρόντος). Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ! δηλαδή ο ανώτερος Κόσμος, δηλαδή οι ανώτερες ΘΕΪΚΕΣ ΙΔΕΕΣ! Είναι επίσης η Αλήθεια και ο άρχων του Φωτός! Η αγάπη ψυχής προς ψυχή είναι το Χριστικό επίπεδο! Με την άνοδό μας στα εσωτερικά πεδία, το απαύγασμα αυτής της ανόδου είναι η Χριστική συνειδητότητα! Υπάρχει και η συλλογική Χριστική ενέργεια-δόνηση! απελευθερωμένη από γήινες επιβαρύνσεις και μορφές! Είναι μία πολύ υψηλή δόνηση-επιδίωξη! Ο Ιησούς μετά την Ανάληψή Του, μετεξελίχθηκε σε αυτήν! με την συμμετοχή του στην διαμόρφωσή της! Αυτή συνδέεται με την Αγάπη! Η Αγάπη είναι το κλειδί των πάντων! να θυμάστε ότι το σπουδαιότερο όλων είναι η Αγάπη!  Η Αγάπη δεν είναι απλό συναίσθημα, είναι ΙΔΕΑ, δηλαδή νοητική εικόνα, δηλαδή μορφή! μορφή λεπτοφυής, λεπτοφυέστατη, αλλά μορφή! είναι επίσης τρόπος, στάση και κατάσταση ζωής! είναι τέλος, ενέργεια κατερχόμενη από το Βουδικό πεδίο Φωτός, ενεργοποιούσα την ΙΔΕΑ, η οποία ακολούθως εντυπώνεται στην ύλη! δηλαδή διαμορφώνει την ύλη! η ΙΔΕΑ ενσαρκώνεται σε έργο! η ύλη είναι συμπυκνωμένο νόημα, δηλαδή ειρμός (φράση) της Θεϊκής Σκέψης! (δες και προηγούμενα).

Μέσω της Αγάπης καταργείται το κακό της ενοχής, διότι η Αγάπη διαλύει τον φόβο, ξεπλένει τον φόβο! Σας θυμίζω τον ορισμό της ενοχής. Η Αγάπη (η καρδιά) είναι εκείνη που συνθέτει και εναρμονίζει τις επάνω καταστάσεις, με τις κάτω καταστάσεις! Το Ουσούι Ρέικι, δηλ. η ενέργεια της ζωής, δηλ. η Χριστική ενέργεια, εφαρμοσμένη σε παιδιά από 8 μηνών ηλικίας μεταγενεθλίου, έως 7 ετών έχει ευεργετικές συνέπειες στον ψυχισμό και την σωστή ανάπτυξη της ψυχής του νέου ατόμου, στο γήινο πεδίο! η Χριστική ενέργεια ορίζεται-κατευθύνεται από τον Ιησού Χριστό! μέσω της συνχώρεσης-συγνώμης διευκολύνεται η ροή της Χριστικής ενέργειας!  Ο πατέρας, δάσκαλος, Άρχων Μελχισεδέκ ή αλλιώς Χάπι ή αλλιώς η Πλειάδια Μερόπη και η ενέργειά Του ήταν ο προκάτοχος της Χριστικής ενέργειας! ο Μελχισεδέκ είναι το προπατορικό αίμα του Ιησού Χριστού! Αίμα= =Ψυχή! Αυτός εμφύσησε το Πνεύμα του Χριστού όταν ο Ιησούς ήλθε στην ενσάρκωση! Ο Μελχισεδέκ είναι επίσης ο Άρχων του βασιλείου της Ειρήνης! όσοι ανήκουμε στην ενέργεια του Μελχισεδέκ είμαστε οι αρχαίοι πρωτεργάτες της Χριστικής ενέργειας, μέσα στα πλαίσια της Οικογένειας της Σοφίας των Μελχισεδέκ και Αρχαγγέλου Μέτατρον! Ο ΑΑ Μέτατρον είναι ο γραφέας του Θεού και ο προστάτης των παιδιών και η ενέργειά του είναι όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου και όχι μόνο αυτά! Οι Μελχισεδέκ και ΑΑ Μέτατρον δεν ανήκουν σε συγκεκριμένη ακτίνα δημιουργίας, διότι είναι παλαιότεροι! δηλαδή είναι παλαιότεροι των επτά ακτίνων της δημιουργίας! ο συλλογικός Χριστός έχει ως έδρα του τον ήλιο μας! δηλ. η ενέργεια του Χριστικού Εαυτού μας! ο Μελχισεδέκ εκφράζει τη συλλογική Χριστική ενέργεια από το κέντρο του γαλαξία μας, τον λεγόμενο κεντρικό γαλαξιακό ήλιο! ο κεντρικός, γαλαξιακός ήλιος είναι ο Γαλαξιακός Λόγος, είναι ο Γαλαξιακός Χριστός! Γενικότερα, όπου Λόγος = Χριστός! Ο συμπαντικός Λόγος-Χριστός διέπει τον Γαλαξιακό Λόγο-Χριστό! ο Γαλαξιακός Λόγος-Χριστός διέπει τον Ηλιακό Λόγο-Χριστό! ο Ηλιακός Λόγος-Χριστός διέπει τον γήινο Λόγο-Χριστό! Αυτή είναι η διάταξη της ιεραρχίας του Λόγου στο σύμπαν, με αρχικό Κύριο τον Μελχισεδέκ! από αυτήν την ιεραρχία προκύπτει η ρήση: «ευθύς είναι ο δρόμος μου στα μάτια του Κυρίου μου»! έτσι, ο Μελχισεδέκ είναι ο Άρχων του Βασιλείου της Ειρήνης = η Συμπαντική Αγάπη! άρα και η Χριστική Αγάπη-ενέργεια! Αυτό που γνωρίζουμε σαν συναίσθημα της αγάπης, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ! Αυτή, η πραγματική Αγάπη συνεπάγεται βαθύ σεβασμό σε κάθε επιλογή της άλλης ψυχής! Μέσα από την πράξη Αγάπης γίνομαι ένα με το Παν, κι ωστόσο είμαι ο εαυτός-Εαυτός μου! Η Αγάπη είναι γεμάτη σεβασμό! Ο σεβασμός δίνει χαρά, είναι χαρά!  Ο σεβασμός προς τον πλησίον είναι πολύ μεγάλο αγαθό για τον άνθρωπο! επίσης η συν-χώρεση είναι έμπρακτη Αγάπη! εφόσον κατανοούμε, συν--χωρούμε! ας είμαστε αδέρφια Αγάπης σε συνδημιουργία!

Η Πηγή μας διακρίνεται σε ατομική και συλλογική! Καλό είναι να δηλώνουμε την πρόθεσή μας καθημερινά, να ενωθούμε με την Πηγή μας, ατομική και συλλογική, με όλη μας την αγάπη, με όλο μας τον έρωτα και να μένουμε έτσι ενωμένοι 24 ώρες το 24ωρο, εφ' όρου ζωής μας στον κόσμο της υλικής μορφής! Να έχουμε εμπιστοσύνη στην αγάπη της Πηγής της ζωής για εμάς! Η Πηγή είναι το ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ, η Εγώ Ειμί Παρουσία ήτις είναι τα πάντα, το Απόλυτο, ο ανώτερος θεϊκός Εαυτός μας! η Μονάδα μας, οι ρίζες μας, η βαθύτερη πραγματικότητά μας! το αληθινό ΕΓΩ μας! Να οραματιζόμαστε ότι η Πηγή μας είναι ένας λαμπρός Ήλιος , του οποίου οι διαστάσεις περιλαμβάνουν ολόκληρο τον οργανισμό μας! Στον Ήλιο αυτόν να είναι ενσωματωμένο το σύμβολο του Τιτάνα Υπερίωνα, δηλαδή ένας χρυσός ηλιακός δίσκος με ενσωματωμένο πάνω του έναν αετό, τον αετό του Διός! Να οραματιζόμαστε ακολούθως ότι το φως αυτών των 2 Ηλίων εξαφανίζει όλα μας τα ζιζάνια, όλες μας τις αρνητικές ρίζες, δηλαδή όλες μας τις σκιές της διαχωριστικότητας, όλες τις περιοριστικές μας αντιλήψεις και όλες μας τις προσκολλήσεις!

Ακολούθως, να οραματιζόμαστε ότι ενωνόμαστε με την Πηγή μας εκτείνοντας τον φαλλό μας, από την ρίζα του στο 1ο μας τσάκρα, μέχρι το 7ο τσάκρα μας, όπου και εκσπερματώνει εκστατικά! Έτσι, συμβολικά εκφράζουμε τον έρωτά μας και την αγάπη μας στην Πηγή της ύπαρξής μας, τις ρίζες μας, τον Πατέρα-Μητέρα Δημιουργό! Προτείνω το ιδανικό μας να είναι το εξής: Να επιδιώκουμε τη σύνδεση με τον ανώτερο Εαυτό που βρίσκεται πέρα από το πεδίο της ψυχής μας, τον ΘΕΙΟ ΕΑΥΤΟ, δηλ. το πεδίο του ΚΑΘΑΡΟΥ, ΑΓΝΟΥ ΦΩΤΟΣ! δηλαδή την Πηγή μας ως υπάρξεων! Θα μιλήσουμε εκτενώς γι' αυτά, με τις σχετικές εικόνες στην 7η συνάντηση του φετινού κύκλου 2014-2015.

Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΑΥΤΟΣ είναι εκείνος που μπορεί να επικοινωνήσει, να μας καθοδηγήσει, να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τις ενέργειες που κινούνται! Είναι δηλ. το ανώτερο νοητικό μας πεδίο! Ο ΘΕΙΟΣ ΕΑΥΤΟΣ είναι ο ΘΕΪΚΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΑΣ! Ο θεϊκός Σπινθήρας είναι αυτός που μας δίνει την ενέργεια της ζωής και διαμορφώνει την ψυχή σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, σκέψεις και αντιλήψεις! δηλ. είναι η Ουσία μας στην αγκαλιά του Θεού, του Πατέρα! δηλ. ο θεϊκός Εαυτός είμαστε ΚΑΙ εμείς! δηλ. εμείς είμαστε ένα απειροελάχιστο κλάσμα του θεϊκού Εαυτού! Ο Θεός-Πατέρας δεν κρίνει ή διαχωρίζει τα κομμάτια του Εαυτού Του!                                                                                                                

Τώρα θα μιλήσουμε για την συλλογική ψυχή και πως λειτουργεί. Κάθε τι στο σύμπαν ικανοποιεί την Ανάγκη και αφορά το ΣΧΕΔΙΟ! την εγγενή ανάγκη του όντος! Η υλοποίηση της ελεύθερης βούλησης είναι μέρος, περιέχεται στο ΣΧΕΔΙΟ! και υφίσταται ως εργαλείο! ως εργαλείο εξατομίκευσης, με προοπτική να επαναπροσδιοριστούμε ως θείες υπάρξεις! ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ συνδέεται και αποσκοπεί στην εξατομίκευση! Να κατευθύνουμε τις ενέργειές μας προς την δημιουργία και την ΕΞΕΛΙΞΗ! Η ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ! Αρμονική εξατομίκευση είναι το ΙΔΑΝΙΚΟ! Η αδράνεια αφορά την προσωπικότητα! Να βιώνουμε την Αλήθεια ότι είμαστε και μέρος της συλλογικότητας! προς τούτο, χρειάζεται να ενεργούμε μέσα από το σύστημα! δηλ. να εισερχόμαστε στη συλλογικότητα και να λάμπουμε το Φως μας! Κατά την διαδικασία αυτή χρειάζεται προσοχή, για να μην πατήσουμε στα δικαιώματα των άλλων, διότι θα εκπέσουμε στο μικρό εγώ! ισορροπία και δικαιοσύνη είναι το ιδανικό! ισορροπία σημαίνει ότι ο ένας δεν επικρατεί στον άλλον!

Η συλλογική ψυχή είναι η Περσεφόνη! η ατομική ψυχή είναι η Ευρυδίκη! της μυθολογίας! Η συλλογική ψυχή είναι μία ΥΠΕΡΨΥΧΗ που αποτελείται από μικρότερες ψυχές, από την σκέψη, την αντίληψη και την εμπειρία των μικρότερων ψυχών! ΠΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΥΧΗ -ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΗ διαμορφώνεται η μία ψυχή; Προερχόμαστε από μία συλλογική ψυχή-υπερψυχή, η οποία σχηματίζει τις μεμονωμένες ψυχές, σχηματίζει εμάς! κι ας νομίζουμε ότι εμείς της δίνουμε ύπαρξη! Όπως επάνω, έτσι και κάτω! Μέχρι τώρα θεωρούσαμε (νομίζαμε) ότι η ατομική ψυχή εξελίσσεται και μεταφέρει την ενέργεια και τις εμπειρίες της σε ανώτερα πεδία! Τα ανώτερα νοητικά πεδία = συλλογικότερα πεδία αντίληψης! Αυτά τα ανώτερα πεδία, με την σειρά τους απαρτίζουν ένα ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ! δηλαδή σε όποιο πεδίο κι αν σταθούμε, υπάρχει ένας μικρόκοσμος κι ένας μακρόκοσμος! Ο μικρόκοσμος της ψυχής είναι Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΗ (η Ευρυδίκη) και ο μακρόκοσμος της ψυχής είναι η συλλογική ψυχή! (η Περσεφόνη). Η ατομική ψυχή εκφράζεται μέσω του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου μας! η συλλογική ψυχή εκφράζεται μέσω του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου μας! Η ύλη είναι συμπυκνωμένο νόημα, δηλ. ειρμός (φράση) της θεϊκής Σκέψης! Ο μηχανισμός των καθρεφτισμάτων μας σημαίνει ότι οι ΑΛΛΟΙ, σε ένα βαθύτερο πεδίο, ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ! (δες στο τέλος του μαθήματος: "Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΚΙ ΕΣΕΙΣ"). Οι άλλες αυτές διαστάσεις, εν προκειμένω, είναι και θέμα νοητικής αντίληψης! Όλα ξεκινούν από το άνοιγμα της αντίληψης! Να εκπαιδεύουμε το νου μας να βλέπει το έξω σαν καθρέφτισμα του μέσα! Έτσι εκφράζεται η εσωτερική μας σύνδεση με το Φως του Πνεύματος που κρύβεται μέσα στην ύλη!

Συνοπτικά: ό,τι δίνουμε, παίρνουμε! πχ  αν δεν πράξουμε με συνέπεια, θα λάβουμε έλλειψη συνέπειας! δεν θα είμαστε βέβαιοι για τον εαυτό μας! συνήθως, δεν έχεις αυτό που ζητάς, διότι δεν ζητάς αυτό που ΕΙΣΑΙ!

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ (ΥΠΕΡΨΥΧΗΣ) έδειξε ότι είμαστε ικανοί να πάμε παρακάτω! Πρώτα συμβαίνει Η ΣΥΛΛΗΨΗ της ιδέας, διαισθητικά, μέσω της πύλης, του δέκτη της επίφυσης, από το κοσμικό δικτύωμα, δηλ. την Συνείδηση του Θεού! Η διαισθητική σκέψη δεν μοιάζει με συναπτική λειτουργία νευρικών κυττάρων! είναι διαφορετικού είδους επικοινωνία, μέσω της πύλης (του δέκτη) της επίφυσης! η επίφυση είναι η πύλη προς τον Ανώτερο Εαυτό μας! και χρησιμοποιεί την διαίσθηση, για να μας μιλάει! δηλαδή διαμέσου της πύλης (του δέκτη)  της επίφυσης περνάει μία αγνή ροή διαίσθησης, σε πραγματικό χρόνο! μετά από παραμερισμό των συνειδησιακών, ανασταλτικών φίλτρων! δηλ. προκαταλήψεων, όπως: ορθότητας, κρίσης και ανθρωπίνων βιωμάτων! έτσι έχουν συνοπτικά τα πράγματα και για το channeling (διαυλισμό)! Επίσης, μεταξύ άλλων, έτσι παράγονται η ουσιαστική τέχνη και η αληθινή επιστήμη! οι δημιουργοί είναι δίαυλοι της διαισθητικής έμπνευσής τους και ΟΧΙ Πηγή! Και στη συνέχεια έρχονται η έρευνα, το πείραμα, η απόδειξη επιστημονικά! Αυτά αποτελούν μία ακόμη απόδειξη, την πέμπτη, ότι είμαστε επιστήμονες, αλλά όχι αρκετά!                                                                                                        

Τώρα, θα μιλήσουμε για την διαδικασία αποχώρησης της ψυχής από την γήινη ενσάρκωση, δηλαδή για την εμπειρία του θανάτου! δηλ. για την απάντηση στο έσχατο ερώτημα της ζωής! Δεν μπορούμε να βγούμε από το γήινο παιγνίδι πριν ολοκληρωθεί τούτο! Η έξοδος αυτή καθοδηγείται από την ίδια την ψυχή και μάλιστα από τα ανώτερα πεδία της! όχι από το γήινο κομμάτι της ψυχής μας! Αυτά τα ανώτερα πεδία της ψυχής αποφασίζουν πότε θα λήξει η ενσάρκωσή μας και θα επανεστιαστούμε στο ΟΛΟΝ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ! (σας παραπέμπω στην προηγούμενη σειρά σεμιναρίων). Ο θάνατος είναι η επανένωση της ψυχής του μικρού (γήινου) εαυτού μας με την ψυχή μας στην άλλη πλευρά του πέπλου! αυτός είναι ο θάνατος σαν το έσχατο μυστήριο της ζωής! Ο θάνατος καταργεί κάθε θυμαπάτη (ψευδαίσθηση)! Η ψυχή κάποτε αποφασίζει ότι ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ από το φυσικό πεδίο (της ενσάρκωσης) ΟΡΙΣΤΙΚΑ! Θα θελήσει να ανέβει ένα σκαλοπάτι, να μην πατά πια στο γήινο πεδίο, αλλά κάπου αλλού, ανώτερα! Τότε, το φυσικό σώμα (σήμα) νιώθοντας πια απολύτως αδύναμο να τραφεί και να συντηρηθεί στο φυσικό πεδίο και επειδή ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΝΩΘΕΝ ΠΡΟΣΤΑΓΗ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ, δεν θα μπορεί να οριοθετήσει την ενέργειά του στο φυσικό πεδίο! δηλ. ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ! Το φυσικό σώμα θα διαλυθεί και η νοητική ενέργεια που το στηρίζει θα αφεστιαστεί! δηλ. θα βγάλει την προσοχή της από αυτό και ΘΑ ΕΣΤΙΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΟΛΟΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ! Αυτή είναι με λίγα λόγια η διαδικασία που ακολουθεί η ψυχή, όταν έρθει η ώρα να αποχωρήσει από την γη! Αυτό κάνει κάθε φορά που θέλει να αποσύρει την ενσάρκωσή της από το φυσικό πεδίο! Η ΨΥΧΗ ΜΕΝΕΙ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗ ΓΗ, δεν φεύγει μέχρι να ολοκληρώσει το έργο της! Μόλις το έργο της ολοκληρωθεί, ΤΟΤΕ ΦΕΥΓΕΙ ΑΜΕΣΩΣ! πχ ο Χριστός, ''τετέλεσται'' είπε και αμέσως μετά πέθανε! 

Να θυμάστε ότι: η ζωή πάει χέρι-χέρι με τον θάνατο! ο Πλουτ-ων, Άδης, δηλαδή ο αφανέρωτος Ζευς-Δίας είναι το συνεχές μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε με τα πάντα! αν γνωρίζαμε πόσο καλή-ανώτερης ποιότητας είναι η ζωή στο επέκεινα, μπορεί να μην θέλαμε να ζήσουμε! άρα, μην φοβάστε τον θάνατο! να ευχόμαστε ο ένας στον άλλο «καλό παράδεισο»!  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να φοβόμαστε τον Πλούτωνα-Άδη, επειδή είναι ο ουρανός! Ο τρόπος του θανάτου μας είναι καρμικό ζήτημα! εξαρτάται από το κάρμα μας! δηλαδή εξαρτάται από τα εντυπώματα που φέρουμε! Όταν αλλάζουμε σκοπό στη ζωή μας, τότε αλλάζει και το σενάριό μας! δηλαδή ο χρόνος μας επί Γης μπορεί να παρατείνεται! δηλ. ο χρόνος της θανής μας συνδέεται με τον σκοπό που έχουμε στην ζωή μας! η επιλογή είναι: ή θα εργαστείς ή θα φύγεις! αν θέλεις να μείνεις, πρέπει να εργαστείς! δηλ. να κάνεις ό,τι χρειάζεται σύμφωνα ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ! Τέλος σας λέγω ότι η σχέση μας με το μυστήριο του θανάτου περνάει μέσα από την σχέση μας με την μητέρα! δηλαδή αν την έχουμε αποδεχτεί ή όχι! ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ, αρκεί να αγαπάμε ενεργά! με επίγνωση! αυτή είναι η αληθινή θειότητά μας! όσοι δεν εκτιμούν και δεν αγαπούν αρκετά την ζωή, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την αξία και το μεγαλείο του θανάτου!

Ερώτηση: η ψυχή είναι καλή ή κακή;  Απάντηση: αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε! είναι ένας μηχανισμός που επιτελεί μία εργασία! είναι ένα μικρό γρανάζι ενός πελώριου συστήματος (Κοσμικού)!                                   

Γιατί υπάρχει θάνατος; ποιό το νόημά του; Ο θάνατος υπάρχει και το νόημά του είναι το εξής: δια του θανάτου εκφράζεται η επιθυμία του Θείου Νου για ΑΝΑΝΕΩΣΗ! Κάθε θάνατος είναι μία νέα αρχή! ο θάνατος πραγματικός ή συμβολικός, είναι προϋπόθεση αναγέννησης! αναγέννησης με μία νέα κατανόηση, ένα νέο σκοπό! Η ψυχή μας, η Ουσία μας είναι άφθαρτη-αθάνατη! μεταβαίνει από ενσάρκωση σε ενσάρκωση και υπάρχει συνέχεια στη συνείδησή μας! Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ! αυτή είναι η αέναος ζωή μας! όπου περιλαμβάνεται και η μεταθανάτιος ζωή! (δες και τα προηγούμενα). Να λάμπει μέσα μας το άρρητο Φως της ζωής και η επίγνωση της συνέχειας  της συνείδησής μας!  Αυτός είναι ο λόγος, όπου στον άνθρωπο συνυπάρχουν το ένστικτο της ζωής (δηλαδή η ενέργεια της ζωής) και το ένστικτο του θανάτου (δηλαδή η ενέργεια αντίθεσης στη ζωή)! Ο θάνατος του φυσικού σώματος σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον παρατηρούμενο, αλλά μόνον ο εσωτερικός παρατηρητής, ο Πνευματικός μας πυρήνας (είμαστε μόνο λάμψη, αυτή είναι η πεμπτουσία της συνείδησής μας)! ένα συννεφάκι συνείδησης στο σύμπαν! η ενοικούσα Διάνοια - η Ψυχή! ο Θεός μέσα μας!

Ο θάνατος είναι δώρο της Θείας οικονομίας και μέσον Πνευματοποίησης, αφομοίωσης-εμπέδωσης της γήινης εμπειρίας μας! Η ενοικούσα Διάνοια - η Ψυχή στον άνθρωπο (ο εσωτερικός παρατηρητής) εποπτεύει, δηλαδή παρακολουθεί και προσανατολίζει διορθωτικά τον κυρίαρχο Νου του ανθρώπου, όταν αυτός αγωνίζεται να εξισορροπεί τα ένστικτα - ενέργειες  της ζωής και του θανάτου, μέσα στον οργανισμό! ισάζειν αεί ταναντία! Τώρα σε συνάρτηση με αυτά, θα μιλήσουμε για την ανάγκη κατανόησης (η κατανόηση διευκολύνει τη ροή της ενέργειας! η δουλειά αποδοχής)! την ανάγκη κατανόησης της σύνδεσης του φυσικού με τον Πνευματικό κόσμο! πως ο ουρανός έρχεται στη γη! Όπως είπαμε, ένα μέρος μας ως ανθρώπων, η ψυχή μας, ο ανώτερος θεϊκός Εαυτός μας είναι αιώνιο-άχρονο! Το φυσικό μας σώμα (σήμα) συμβολίζει έναν ανώτερο θεϊκό Εαυτό που δεν είναι εδώ σε όλο Του το μεγαλείο, αλλά γίνεται αντιληπτός από το σύμβολό Του! Σας θυμίζω όσα είπαμε για τα σύμβολα στην πρώτη σειρά σεμιναρίων! Ο άνθρωπος συμβολίζει τον Θεό στο φυσικό πεδίο! Η ανθρώπινη φύση είναι σύμβολο της Θεϊκής! Το πρόσωπο του ανθρώπου είναι το πρόσωπο του Θεού! Το σώμα (σήμα) μας είναι σύμβολο του ανώτερου Θεϊκού Εαυτού μας (Πνεύματος)! (εμείς έχουμε ένα σώμα στη γη και το θεϊκό δυναμικό μας κάπου αλλού). Να βιώνουμε στην πράξη κάθε στιγμή, την ενότητα του Πνεύματος και της ύλης μας! Όπου υπάρχει Πνεύμα, δηλ. συνειδητή σκέψη, δηλ. Πνευματική δύναμη δεν υπάρχει θάνατος! Το Πνεύμα δεν γνωρίζει θάνατο, δηλ. περιορισμούς (δεσμά) χώρου, χρόνου, μορφής! (μορφή = φθορά - τριβή)!  Ο θάνατος είναι χρήσιμο και κρίσιμο εργαλείο της ψυχής! Της διδάσκει την αθανασία της, και είναι αναγκαίος για την αφομοίωση - πνευματοποίηση της γήινης εμπειρίας της! Η ικανότητα της ψυχής να ξεπερνά το μαρτύριο της ενσάρκωσης πρέπει να θεωρείται δεδομένη! Δεν είμαστε εδώ για να τιμωρηθούμε, είμαστε εδώ για να μάθουμε! Όλα γίνονται για να αποδείξουμε ότι μπορούμε! αυτό είναι το μάθημα! πολλάκις ο άνθρωπος οδηγείται προς το μάθημα λογχιζόμενος! επίσης, το λάθος είναι μέρος του σχεδίου! (και τα δύο είναι καταστάσεις φωτ/φίας Α)! αυτή είναι η χρησιμότης των καταστάσεων φωτ/φίας Α! μέσα από αυτές, ο άνθρωπος δοκιμάζει τη δύναμη της θέλησής του! για Πνευματοποίηση! Η ψυχή έρχεται να πάρει την εμπειρία που της αρμόζει-ταιριάζει! Δεν παιδεύεσαι, αλλά εκπαιδεύεσαι, είναι το slogan! H εμπειρία δεν είναι τιμωρία, αλλά προετοιμασία για το έργο μας στην επόμενή μας ενσάρκωση! Έτσι αποκτώνται οι έμφυτες ικανότητές μας σε κάθε επόμενη ενσάρκωσή μας! Αυτή είναι η βάση της Πνευματικής πραγματικότητας! Δείτε την κρυμμένη ευλογία πίσω από τον πόνο ή τις δυσκολίες! όσο μεγαλύτερες δυσκολίες-τριβές διαχειρίζεστε συνειδητά, τόσο ψηλότερα εκτοξεύεστε Πνευματικά! Αναπτύξτε ψυχική αντοχή , σε αυτή τη βάση! Σας θυμίζω ό,τι σας έχω πει, ότι δηλ. η ζωή και ο θάνατος συναντώνται και είναι ένα και το αυτό! υπάρχει η αέναος ζωή! όπου περιλαμβάνεται και η μεταθανάτιος ζωή! (δες και τα προηγούμενα), σας παραπέμπω και στην 5η συνάντηση του κύκλου 2013-2014!     

Ο θάνατος σχετίζεται με την βούληση της ψυχής! Η ψυχή αποφασίζει πότε και πως θα αποσυρθεί από τον φυσικό κόσμο! Όταν μία ύπαρξη βρίσκεται διαρκώς στο φως της συνείδησης, ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ! Αυτή είναι η ζωή που νικάει τον θάνατο, που κάνει την ύλη πνεύμα! Υπάρχει μόνο το ανέβασμα στον Ουρανό (μετάβαση) και το κατέβασμα σε εκδήλωση, πχ  στη γη! Από την συμπαντική - συλλογική ψυχή στην ατομική ψυχή (εκδήλωση, ενσάρκωση) και πάλι πίσω, κοκ. όπως ένα πρόσωπο πετάει τα παλιά του ενδύματα, για να πάρει καινούρια, έτσι και η ενσαρκωμένη ψυχή αποβάλλει το σώμα της, για να πάρει άλλο!  Οι ψυχές δεν λεηλατούνται, όταν αποσύρονται από την ζωή! απλώς, η κάθε ψυχή αποδυναμώνει και απεγκλωβιζόμενη από το σώμα φεύγει σε άλλα πεδία! πεδία όπου συναναστρέφεται με αυτούς που θα συνωμοτήσουν μαζί της, για να επανέλθουν! να επανέλθουν βιώνοντας πάλι από την αρχή μία κατάσταση την οποία δεν έλυσαν!                

Συνοπτικά: Η ψυχή δεν επιρρίπτει ευθύνες σε κανέναν, απλώς απεγκλωβίζεται! Αυτός είναι ο κύκλος των μετενσαρκώσεων στον γραμμικό χρόνο, ο λεγόμενος τροχός της ύπαρξης, η σαμσάρα! ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΥΣΘΑΙ με την χαρά της εμπειρίας, έλεγαν, οι αρχαίοι Έλληνες! (δες και τα προηγούμενα, σελ. 2 του παρόντος). Το Πνεύμα μας είπε ρητά και κατ' επανάληψη στα μαθήματά του, ότι η αληθινή Ζωή, η Ζωή με Ζ κεφαλαίο, είναι αυτή στην οποία μεταβαίνουμε μεταθανατίως! Η ενσάρκωσή μας είναι συνειδητό ονείρεμα, ονειρόσωμα ή Παραμπράμ κατά την Ινδουϊστική φιλοσοφία! Σε αυτό που φαίνεται ως θάνατος, ξυπνάμε! αφυπνιζόμαστε σαν ψυχή!

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΑ: Η ψυχή είναι από μόνη της μία Αγγελική ενέργεια! μία Αγγελική οντότητα! ένας Άγγελος! Άγγελος που διαχειρίζεται τις ενέργειες του Υψίστου, με σκοπό! με σκοπό να κατανοήσει η ίδια αυτό που κάνει! Έχει αντίληψη της μονάδας της, της Πηγής της, αλλά δεν της είναι όλα ορατά! Χρειάζεται να βιώσει, να αναλύσει και να συνθέσει, για να καταλήξει! δηλ. να φθάσει στην ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ! δηλαδή για να ολοκληρώσει την δική της αντίληψη του ΟΛΟΥ! Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ! η κοινωνία μας - ένωσή μας με την Πηγή μας είναι μέρος της βαθύτερης Πνευματικής μας Ιερουργίας! δείτε με τα Πνευματικά (εσωτερικά) σας μάτια αυτό το θείο ιδεώδες! Πνεύμα=Φως! Συνείδηση=Φως! ενωθείτε με τον θεϊκό Εαυτό μέσα σας! επιτρέψτε στην Ουσία του Θεού μέσα σας, να γίνει ολοφάνερη! Η ψυχή είναι μία Μονάδα νόησης του Δημιουργού! οδηγείται σε διάφορα επίπεδα δονήσεων, ανάλογα με την εμπειρία της στη σύνθεση! Η νόηση και η δημιουργικότητα είναι χαρακτηριστικά της ψυχής! Η ψυχή είναι το παιδί του Πατέρα και της Μητέρας! του Πνεύματος και της ύλης αντίστοιχα! Δεν σημαίνει ότι χάνεται μετά την διάλυση (φθορά) της μορφής! Διαμορφώνεται από αυτήν την ένωση! καμία ενέργεια δεν χάνεται! η ψυχή μετά τον θάνατο, ενώνεται με το ΟΛΟΝ! ο Νους είναι ψυχή! Η ψυχή μας είναι ένα μέρος, κεντρικό κομμάτι του Νου!  Εμείς είμαστε που δίνουμε μορφή στην ύλη, μετασχηματιζόμαστε και ρέουμε, χρησιμοποιούμε κάθε ενεργειακό κόμβο για να συνθέτουμε μορφές. Τα πάντα υπάρχουν-υφίστανται μέσα σε εμάς! γελάμε και το σώμα μας τεντώνεται και δημιουργεί σύμπαντα! περιστέλλουμε με την συνείδησή μας και τα πάντα γίνονται σαν κόκκος άμμου! η συνείδησή μας απλώνεται και δημιουργεί το σύμπαν!

Το αστρικό (θυμικό - συναισθηματικό) πεδίο μας συγκεκριμενοποιεί μορφολογικά (κατασταλάζει) την ύλη! Κατά τα ανωτέρω, δεν έχουμε λόγο να στενοχωριόμαστε ή να φοβόμαστε, αναφορικά με τον θάνατο (κατάρρευση) του φυσικού μας σώματος! Η Αλήθεια των υψηλοτέρων διαστάσεων συνοψίζεται ως εξής: εγώ είμαι αυτός που ήμουν, εγώ είμαι αυτός που είμαι, εγώ είμαι αυτός που θα είμαι! Όλα αυτά βοηθούν  να έχουμε εποικοδομητική-ανθεκτική στάση έναντι του αναπόφευκτου - του θανάτου! της φθαρτής μας φύσης! της γήινης ταυτότητάς μας! λυπούμαι διότι δεν μπορώ να τα εξηγήσω γλυκύτερα! συγνώμη! Οι άνθρωποι γίνονται ανίκητοι εσωτερικά, άρα και εξωτερικά, μέσα από την ενδυνάμωση της ψυχής τους και την αλώβητη δύναμη της Πνευματικότητάς τους! κατόπιν, γίνονται δημιουργοί και αλλάζουν τα πάντα γύρω τους προς το καλύτερο! δηλαδή λειτουργούν ως καταλύτες! ας είμαστε αδέρφια Αγάπης σε συνδημιουργία!  

Η αξία της ανώτερης συνειδητής νόησης είναι, μεταξύ άλλων, και το ότι ρυθμίζει το συναίσθημά μας (θυμικό-αστρικό πεδίο) και φέρνει το ''νομίζω'' μας πιο κοντά στην αλήθεια των πραγμάτων!  Να θυμόμαστε ότι είμαστε εμείς που αποφασίζουμε τι θέλουμε να δούμε-αντιληφθούμε, εμείς προσδιορίζουμε τις έννοιες! Νέα συνειδητότητα = νέος τρόπος αντίληψης = αλλαγή δόνησης της ψυχής = =αλλαγή σκοπιάς, και αλλάζουν ΟΛΑ! Στην δονητική αλυσίδα όλοι οι κρίκοι είναι απαραίτητοι! οι φόβοι μας και οι αβάσιμες ελπίδες μας είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας, μπορούμε να τις αποσύρουμε από την εκδήλωση με τον ίδιο τρόπο που η ψυχή μας αποσύρει εμάς από την εκδήλωση (ενσάρκωση)! δηλαδή να αποσύρουμε την ενέργεια από αυτές τις σκεπτομορφές μας και να τις διαλύουμε! Δεν θέλετε κάποιες ενέργειες; φυσήξτε αυτές και θα φύγουν! Επίσης, κάθε φορά που στέλνουμε αγάπη και Φως στη γη, βοηθάμε στη διάλυση αυτών των σκεπτομορφών! Δηλώστε την πρόθεσή σας να γίνει και θα γίνει!

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΝΟΗΣΗ ΜΑΣ, το Πνεύμα μας βρίσκεται πολύ πιο ψηλά από τον φυσικό μηχανισμό του νου μας!  Ένας καλός σκοπός είναι να ενσωματώνουμε τις ανώτερες, θεϊκές ιδέες στο φυσικό πεδίο! μέσω της επίφυσής μας, του 3ου ματιού, του θείου οφθαλμού μας! από το κοσμικό δικτύωμα! δηλ. από την Συνείδηση του Θεού! μέσω του Ανώτερου Εαυτού μας, επίσης!  "Ποιός είσαι;"  Ο καλύτερος και βαθύτερος τρόπος να το απαντήσεις είναι με εξάσκηση στη ροή! του δέκτη της πύλης της επίφυσης, χωρίς τα ανασταλτικά φίλτρα της ανθρώπινης συνείδησης! δηλ. ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΑ! ο δίαυλος επικοινωνίας με το άυλο είναι η επίφυση και ο Ανώτερος Εαυτός! οι δημιουργοί είναι δίαυλοι της διαισθητικής έμπνευσής τους και ΟΧΙ ΠΗΓΗ!  Οι αρχαίοι Έλληνες επετύγχαναν συστηματικά τούτο, γι'αυτό και διακρίθηκαν στην ιστορία! Δυστυχώς δεν ισχύει τούτο και για τους νεοΕλληνες! Το κακό (το σκοτάδι) θέλει να εναντιώνεται στο καλό (το Φως)! Το κακό είναι η έλλειψη ενεργειακής ισορροπίας! Το καλό είναι η ενεργειακή ισορροπία! Η ίδια η ψυχή θέλει να λειτουργεί ισορροπημένα για να μπορεί να προχωρεί στα εσωτερικά πεδία!                                                                                 

Τώρα θα μιλήσουμε για το σκοτάδι του Άδη! Ο Άδης - Πλούτων είναι ο αφανέρωτος Δίας! δηλαδή οι αφανέρωτες, ανώτερες, Πνευματικές ιδιότητες του ανθρώπου! Ο Άδης είναι ο κάτω κόσμος, το βαθύ ασυνείδητο ατομικό και συλλογικό, τα βαθύτατα εσωτερικά πεδία, ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ! Πρόκειται για ένα ισχυρό ενεργειακό πεδίο που περιλαμβάνει τα πάντα! Το μόνο κομμάτι του που είναι αντιληπτό στους ανθρώπους, είναι αυτό που γνωρίζουν μέσω του ΘΑΝΑΤΟΥ! Η λειτουργία του Άδη είναι η εξής: μέσα από τη διαδικασία του φυσικού θανάτου τα εντυπώματα της ύλης αποδίδουν τελικά, νοητικά αρχέτυπα ως εξής: τα νοητικά αρχέτυπα προέρχονται από την αφομοίωση της εμπειρίας της ύλης! δηλαδή μετά το θάνατο δημιουργείται μία δεξαμενή νοητικής ενέργειας! δεξαμενή στην οποία ομαδοποιούνται οι εμπειρίες, συμπυκνώνονται, συμβολοποιούνται και δημιουργούν τις αρχετυπικές έννοιες! έννοιες οι οποίες μεταγενέστερα αλληλεπιδρούν και πάλι με τους ζωντανούς! δηλαδή με όσους επαν-ενσαρκώνονται με νέα ζωή στην ύλη! Οι ψυχές δεν λεηλατούνται, όταν αποσύρονται από την ζωή! απλώς, η κάθε ψυχή αποδυναμώνει και απεγκλωβιζόμενη από το σώμα φεύγει σε άλλα πεδία! πεδία όπου συναναστρέφεται με αυτούς που θα συνωμοτήσουν μαζί της, για να επανέλθουν! να επανέλθουν βιώνοντας πάλι από την αρχή μία κατάσταση την οποία δεν έλυσαν!                                                               

Συνοπτικά: Η ψυχή δεν επιρρίπτει ευθύνες σε κανέναν, απλώς απεγκλωβίζεται! Πνεύμα και ύλη είναι οι δύο πλευρές ενός νομίσματος! Έτσι, στον Άδη, όλα όσα έχουμε συλλάβει κατά την προηγηθείσα ζωή μας, όλη η εργασία που κάναμε κατ' αυτήν,  ό,τι η ζωή αυτή έχει αποδώσει, ΑΦΟΜΟΙΩΝΕΤΑΙ!  Οι μνήμες της ψυχής μετά θάνατον γίνονται κοινό κτήμα! δηλ. αποδίδονται στη συλλογική ψυχή! έτσι, δημιουργούνται αρχέτυπα στον μεγάλο, συλλογικό Νου! αρχέτυπα είναι ιδέες - πρότυπα! έτσι, η προηγηθείσα στη ζωή εμπειρία προστίθεται στον συλλογικό Νου! έτσι, όσοι μεταγενέστερα ενσαρκώνονται, μπορούν να αλληλεπιδρούν με αυτές τις αρχετυπικές έννοιες! αρκεί να βρουν τον τρόπο να συντονιστούν με τον συλλογικό Νου! έτσι, λειτούργησε το πείραμα του Κάρλ Γιούνγκ, ο οποίος συντόνισε άξεστους Ελβετούς χωρικούς με τον συλλογικό Νου! οπότε οι χωρικοί ζωγράφισαν πίνακες του μεγάλου ζωγράφου Βαν Γκόγκ!

Τα βαθειά εσωτερικά πεδία, δηλαδή το βαθύ ασυνείδητο, έχουν σχέση με τα βιώματα της μήτρας υπό του εμβρύου, ιδίως της απορριπτικής! επίσης τα βιώματα αυτά έχουν σχέση με το κάρμα του εμβρύου-ατόμου και με το σενάριο-σχέδιο της ψυχής του στην συγκεκριμένη ενσάρκωση! Γνωρίζουμε ότι η ψυχή ανεβαίνει και κατεβαίνει ξανά και ξανά! Γνωρίζουμε την ενεργειακή ροή και ότι η ροή αυτή είναι διαρκής! Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ! ''Τα πάντα ρεί'', όλα είναι ενέργεια σε ροή! Είμαστε μέρος της ροής! Για να γίνει κάποιος ΑΘΑΝΑΤΟΣ σημαίνει να μπορεί να ελέγχει τη διαδικασία αυτής της ροής! Να επιλέγει πότε θα αποχωρήσει και να επανέρχεται με πλήρη ενθύμηση και επίγνωση της προηγούμενης ιστορίας του! Κάποτε, κάποιοι έκαναν τούτο! Τώρα, όχι! Τώρα προσπαθούμε να ξαναβρούμε το δρόμο αυτόν! Δεν πρέπει η επιδίωξη της αθανασίας να είναι αυτοσκοπός! Πρέπει να έρχεται σαν αποτέλεσμα της γενικότερης Πνευματικής πορείας του ατόμου! Δεν μπορεί κανείς να βιάσει τα πράγματα! Δεν είναι ο σκοπός η μακροζωία! Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΓΝΩΣΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ (αυτή είναι η χαρά των φιλοσόφων), ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ! Επίσης, όταν διευρύνεται η αντίληψη, τότε αυξάνεται η δονητική συχνότητα του όντος! Το άτομο μπορεί να γίνεται ικανό για τη συνειδητή μετάβαση! Τίποτε περισσότερο ή λιγότερο! Μπορούμε να μαθαίνουμε να γινόμαστε ικανοί για την συνειδητή μετάβαση, μέσω της μύησης στα ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ! Μέσω αυτής της γνώσης, ο άνθρωπος γίνεται ικανός να μεταβαίνει και να επανέρχεται ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ της ιστορίας του! δηλαδή να γίνεται Α-ΘΑΝΑΤΟΣ! Για όποιον ενδιαφέρεται, συνιστούμε τη μαθητεία στα Ελευσίνια μυστήρια! Είμαστε στη διάθεσή σας για τις σχετικές πληροφορίες.       

Τώρα θα πούμε για τον τρόπο σύνδεσης με τον Ανώτερο Εαυτό μας και θα κλείσουμε αυτή την παρουσίαση: Εμείς είμαστε ο Εαυτός μας! Να αναζητήσουμε και να ΒΡΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΣ. ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, της ζωής, της Αγάπης, εκείνη την ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ που έχει ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΛΟΝ! Η επιστήμη της Βιολογίας έχει ανακαλύψει ότι όλα τα είδη ζωής στη Γη, είναι ΕΝΑ, με βάση το DNA τους! τα DNA των διαφόρων ειδών είναι διάλεκτοι της ίδιας γλώσσας! πχ η μπανάνα και ο άνθρωπος έχουν κοινά γονίδια σε ποσοστό 85%! Η ύλη είναι συμπυκνωμένο νόημα! δηλ. ειρμός της θεϊκής Σκέψης! το Πνεύμα δίνει μορφή στην ύλη και η ύλη είναι η μορφή του Πνεύματος! Να θυμόμαστε πάντα ότι είμαστε ΕΝΑ με το ΟΛΟΝ, αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε στον κόσμο της υλικής ανάγκης! δηλ. να είμαστε συνειδητοί και να πατάμε γερά τα πόδια μας στη Γη! στην αντίληψη της πραγματικότητας! του υλικού πεδίου!  Στον κόσμο της υλικής ανάγκης (φυσικό πεδίο) οι περιορισμοί που επιβάλλουν οι αισθήσεις, μας διαχωρίζουν από την αντίληψη του ΟΛΟΥ! Η ψυχή είναι συνειδητή πάντα! η προσωπικότητα ΟΧΙ, πολλάκις! Έτσι και τότε ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜE ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ! Η γείωση του Ανώτερου Εαυτού επιτυγχάνεται με το νοητικό εκείνο άνοιγμα (τη νοητική διεύρυνση) που αποδέχεται αυτήν την θεϊκή πραγματικότητα! Χρειάζεται αγώνας για να πεισθεί ο νους ότι υπάρχει αυτή η θεϊκή πραγματικότητα! Καλή επιτυχία σε αυτόν τον αγώνα! συνήθως, δεν έχεις αυτό που ζητάς, διότι δεν ζητάς αυτό που ΕΙΣΑΙ!

ΦΩΣ ΕΠΑΝΩ, ΦΩΣ ΚΑΤΩ, ΦΩΣ ΜΕΣΑ ΜΑΣ, ΦΩΣ ΕΞΩ ΜΑΣ! Αμήν!                      

Σας ευχαριστώ, διότι με ακούσατε!                                                              

 

 

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ                                                                                                            

Επειδή διαπίστωσα, ότι έχουμε χρόνο προς ανάπτυξη θεμάτων, θέλω να προσθέσω τα εξής:

Ο Κρύων-Ζευς καθοδηγεί την ψυχή κατά την κάθοδό της στη γη, την κάθοδό της μέσω της δίνης της ενσάρκωσης! Όταν η ψυχή βγει από την ενεργειακή δίνη έχει ξεχάσει τα πάντα! μόλις βγει από την δίνη, διαβαίνει τον δακτύλιο της φωτιάς και κωπηλατεί για να φθάσει στον προορισμό της!  Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται εντυπωμένες στην ψυχή μας, όταν κατεβαίνει τοιουτοτρόπως! Δεν θα σας μιλήσω για την μετάβαση της ψυχής στην άλλη πλευρά του πέπλου, τούτο διότι θα πρέπει να αναφερθώ και σε μυστικά των Ελευσινίων μυστηρίων, όπερ είναι απαγορευμένο! Θα σας πω μόνον ότι ο σπινθήρας συνειδητότητας που είναι η ψυχή μας, ενώνεται με το λαμπρό λευκό φως της άλλης πλευράς, οπότε γίνεται Φως μέσα στο Φως! Συνείδηση μέσα στην Συνείδηση!

Η ψυχή είναι ένας ενεργειακός σχηματισμός που δέχεται επιδράσεις από πολλά πεδία! Δεν είναι αυτόνομος μηχανισμός! Βρίσκεται ανάμεσα στη γη και τον ουρανό, εκφράζουσα το δυναμικό της, τόσο το γήινο, όσο και το ουράνιο! Όπως στέλνει την αντίληψή της στο φυσικό πεδίο,  για να λάβει τις εκεί εμπειρίες και να ολοκληρωθεί, ανάλογα στέλνει την αντίληψή της και σε άλλες περιοχές του σύμπαντος, για να λάβει κι από εκεί πληροφορίες και να ολοκληρωθεί! σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή ζούμε πολλές ζωές ταυτόχρονα, ενώ παριστάνουμε ότι ζούμε μόνο μία!                                                                  

Τώρα θα σας μιλήσω για την ανάγκη της ψυχής για Αγάπη! Και στο επίπεδο των ψυχών για Αγάπη μιλάμε! Με Αγάπη τρέφονται οι ψυχές! Η Αγάπη ψυχής προς ψυχή είναι το Χριστικό επίπεδο! Με την άνοδό μας στα εσωτερικά πεδία, το απαύγασμα αυτής της ανόδου είναι η Χριστική συνειδητότητα! Να αγαπάμε την ψυχή μας, το έχει ανάγκη! Η ψυχή μας είμαστε εμείς και είναι καθαρός, ανώτερος Νους, καθαρή Διάνοια που βρίσκεται πίσω από όλα! Η νοητική Μονάδα μας έχει στόχο να γίνει αυτό που είναι! δηλ. θεός! Αυτή είναι η ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ της! Όσο πιο πολλή Αγάπη έχει δεχθεί μία ψυχή, τόσο μεγαλύτερη Αγάπη μπορεί να εκφράσει επίσης! Δεν υπάρχουν καλές και κακές ψυχές, υπάρχουν κουρασμένες ψυχές και υπάρχουν ψυχές που προσπαθούν να συντονίσουν τα πολλαπλά ''εγώ'' που εκδηλώνουν, τις πολλαπλές εκδηλώσεις ''εγώ'' που εμφανίζουν σε διάφορα πεδία, σε διάφορους πλανήτες! διαφόρων γαλαξιών, πχ του Γαλαξία της Ανδρομέδας!

ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΑΣ! (δες το παράρτημα: "Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΚΙ ΕΣΕΙΣ" στο τέλος του μαθήματος). Κοιτάξετε την ψυχή σας στα μάτια στον καθρέφτη σας, χαμογελάστε της και πείτε της: ''σ' αγαπώ!'' Αγκαλιάστε την και κάνετέ την να νιώσει όμορφα! Να νιώσει ότι το παιδί της, ο γήινος εαυτός, την αγαπά και την αποδέχεται! Η ψυχή είναι ένας καίριος μηχανισμός σύνθεσης! Μπορούμε να αλλάξουμε το ενεργειακό μας δυναμικό, αγαπώντας την ψυχή μας, που εργάζεται διαρκώς για την σύνθεση όλων των προαναφερθεισών όψεων! Η ψυχή μας γνωρίζει πάρα πολλά και αντιλαμβάνεται όλα όσα μας συμβαίνουν κάθε στιγμή! ότι δηλαδή εμείς καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε, αναγνωρίζουμε το έργο της! Είναι σαν μια άλλη ΜΗΤΕΡΑ η ψυχή μας! δεν μπορούμε να επικοινωνούμε καλά μαζί της, αν δεν αγαπάμε αρκετά αυτή την ΜΗΤΕΡΑ!   

Τώρα, θα σας πω κάτι άλλο! Ο εσωτερισμός, ο διαλογισμός και η άλλη πλευρά του πέπλου, αφορούν την διαχείριση της Πνευματικής ενέργειας! Στα πλαίσια αυτά, είναι χρήσιμης αξίας η γνώση της θεραπευτικής αξίας της ενέργειας του Ρέικι, και της διαχείρισής της! Η ενέργεια του Ρέικι είναι η ενέργεια της ζωής! Η Χριστική ενέργεια, η ενέργεια της ζωής και η ενέργεια της υγείας, είναι το ΙΔΙΟ!                                                                                                                     

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΓΗ είναι τα εξής 3:

α) Να κάνουμε το καλό, όπου μπορούμε και χωρίς φόβο ή πάθος! Αυτή είναι η θεραπευτική όψη του Ρέικι! 

β) Να μοιράζουμε το ΦΩΣ στην γη! Αυτό είναι το εσωτερικό μονοπάτι του Ρέικι!

γ) Να είμαστε το ΦΩΣ στη γη! Αυτό έχει να κάνει με εμάς και την ευθύνη μας, κατά την γήινη πορεία μας προς τη ΘΕΩΣΗ!                                         Θέλω να σας πω επίσης, ότι το Πνεύμα μου ζήτησε να δώσω έμφαση στη χρήση του Ουσούι Ρέικι στις παιδικές ηλικίες από 8 μηνών μεταγενεθλίως μέχρις 7 ετών! Τούτο θα έχει εξαιρετικά ευεργετικές και ενδυναμωτικές συνέπειες κατά την διαχείριση της ψυχής των παιδιών, κατ' αυτές τις κρίσιμες ηλικίες! Ευχής έργο είναι να εξαπλωθεί η χρήση του Ρέικι ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ! Αγάπη και φροντίδα θέλει το Ρέικι σαν μέθοδος! Πόσο αγαπούμε, υποστηρίζουμε και θέλουμε να το βοηθήσουμε να αναπτυχθεί; Από εμάς εξαρτάται!

Κατά την εφαρμογή του Ρέικι, κάνετε αυτό που μπορείτε κάλλιστα, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ! όχι το ''εγώ'' πρώτα! Μη ζητάς να διαλύσεις κάτι το οποίο δεν έφτιαξες, αλλά δημιούργησε κάποιος άλλος! Η δουλειά σου θα σου φέρει όλη τη διάκριση που χρειάζεσαι! Όταν εργαζόμαστε για κάτι με αγάπη, τότε μπορούμε να πούμε, ότι μας ανήκει! Εργαζόμαστε, αποκτούμε εμπειρία και διάκριση και μετά αλλάζουμε, όταν έλθει η κατάλληλη οδηγία από την ΚΑΡΔΙΑ μας! Είμαστε οι γραφείς του εαυτού μας! ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ! Μένουν διότι εντάσσονται στον συλλογικό ΝΟΥ, στο συλλογικό ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ!

ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ! Αγαπήστε την ψυχή σας, καθώς προείπαμε! Είναι καλός σκοπός! Στο ανακεφαλαιωτικό ερώτημα, προς τι όλα αυτά; η απάντηση είναι η εξής: διότι η Ουσία του ΕΙΝΑΙ είναι το παιγνίδι! το παιγνίδι και η χαρά του, από την ψυχή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα! (δες σχετικά, αρχή του παρόντος επίσης).                                                                                                           

Τώρα θα σας μιλήσω για τη σχέση της σημερινής επιστήμης με τους ψυχικά ασθενείς, κατά τη γνώμη του Πνεύματος! γνώμη, όπως δόθηκε σε ανώτερη Πνευματική επικοινωνία! Κατ' αναλογία, η σημερινή επιστήμη θεωρεί τους ψυχικά ασθενείς, όπως στον μεσαίωνα θα θεωρούσαν και θα έκαιγαν! θα έκαιγαν ως μάγισσα ή μάγο, μία γυναίκα ή έναν άνδρα που έβλεπε αγγέλους ή άκουγε ουράνιες μουσικές!

Η θεωρία της ψυχιατρικής για την ψυχική ασθένεια και τις διάφορες εκφράσεις της, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ! ΑΠΛΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ! περιορισμένη επίσης, σε αυτά που δείχνουν-φανερώνουν οι 5 αισθήσεις! ενώ είμαστε αληθινά πέρα από τις αισθήσεις! Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της επιστημονικής και της εσωτερικής γνώσης! Το σύμπαν και ο άνθρωπος είναι πολλά περισσότερα όσων αντιλαμβάνονται οι φυσικές αισθήσεις και οι προεκτάσεις αυτών, που είναι τα τεχνικά όργανα του ανθρώπου!                   

ΑΡΑ, όταν φθάσει να εξελιχθεί η γήινη αντίληψη, πέρα από τους περιορισμούς των 5 αισθήσεων, τότε θα μπορέσουν και οι επιστήμες να διευρυνθούν αναλόγως! Όσο οι επιστήμες στηρίζονται αποκλειστικά στις 5 αισθήσεις, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΥΡΥΝΘΟΥΝ! Αυτή είναι η 6η  διαφορά μεταξύ επιστήμης και εσωτερισμού! Είμαστε επιστήμονες, αλλά όχι αρκετά!  Τέλος, σας προσθέτω ότι ο κόσμος του εσωτερισμού είναι κάτι που μία μέρα θα γνωρίσουμε περισσότερο, διαμέσου της προοδεύουσας επιστήμης!

Ελπίζω ότι ήμουν επαρκώς σαφής με όσα σας είπα! Επίσης, να θυμάστε ότι η κατεύθυνση τόσο στην παρούσα, όσο και στην προηγούμενη σειρά ομιλιών είναι η αναγνώριση και η διαχείριση του εαυτού-Εαυτού, συνειδητά! Είναι μία συμβολή στην βαθύτερη κατανόηση του εαυτού-Εαυτού και του Κόσμου! Είναι η περιγραφή μέσα από τον λόγο που κάνει πολλές φορές ανίκητους ανθρώπους!  Οι άνθρωποι γίνονται ανίκητοι εσωτερικά, άρα και εξωτερικά, μέσα από την ενδυνάμωση της ψυχής τους και την αλώβητη δύναμη της Πνευματικότητάς τους! κατόπιν, γίνονται δημιουργοί και αλλάζουν τα πάντα γύρω τους προς το καλύτερο! δηλαδή λειτουργούν ως καταλύτες! ας είμαστε αδέρφια Αγάπης σε συνδημιουργία!  

Aυτό προτίθεμαι να σας μεταφέρω, με όσα σας λέγω σε αυτούς τους κύκλους ομιλιών!                                       

και πάλι σας ευχαριστώ!

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  

Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΚΙ ΕΣΕΙΣ

 

Το ΑΛΛΟ ΣΑΣ ΕΓΩ βρίσκεται στην άλλη πλευρά του καθρέφτη! Έχετε 2 εγώ, αυτό που αντιλαμβάνεστε όταν είστε στο φυσικό πεδίο και ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΓΩ ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ! νομίζετε ότι το εγώ στο φυσικό πεδίο είναι αυτό που υπάρχει πραγματικά! επίσης ότι μέσα στον καθρέφτη βλέπετε το είδωλό σας! όμως τα πράγματα διαφέρουν! στον ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΑΣ! της ενέργειάς σας που δεν συνειδητοποιείτε στο φυσικό πεδίο! μάλιστα η εικόνα σας, η μορφή σας στο φυσικό πεδίο ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΑ ΕΚΕΙΝΟΥ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ! Να κατανοήσετε ότι στην άλλη πλευρά του καθρέφτη ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΟΛΟ ΣΑΣ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ! εκεί βρίσκεται σαν ενέργεια που εκφράζεται με τη μορφή συμβόλων! Γι' αυτό, όταν καλείστε να κοιτάξετε εσωτερικά στον καθρέφτη, με τα πνευματικά σας μάτια, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ! Είναι πιθανό να δείτε τον Εαυτό σας επίσης με άλλα χαρακτηριστικά, με μορφή παρόμοια εκείνης της φυσικής σας μορφής, ΑΛΛΑ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΗ ανάλογα με την κατάσταση που ΒΙΩΝΕΙ Η ΨΥΧΗ! την συγκεκριμένη στιγμή! Ένα άτομο σε κατάθλιψη μπορεί να δει την μορφή του στον καθρέφτη ΒΑΘΥΤΑΤΑ ΘΛΙΜΜΕΝΗ, ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΗ, ΓΕΡΑΣΜΕΝΗ! έτσι, μπορείτε να καταλάβετε ότι η πρόσβαση που έχετε μέσα από τον καθρέφτη δεν αφορά ένα πεδίο, αλλά πάρα πολλά πεδία, που μπορείτε να προσεγγίζετε μέσα από τον καθρέφτη και ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ! ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΑΣ ΕΓΩ, σε όλες τις διαστάσεις, ΣΥΜΒΟΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ!  Ο θεϊκός σας Εαυτός και το Πνεύμα σας βοηθούν γι' αυτό! Να θυμάστε ότι ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ! Η ενέργεια λειτουργεί με την δική της αντιστοιχία στο ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΑΣ! Η άλλη πλευρά του καθρέφτη μπορεί να σας είναι πολύτιμη, ΟΤΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ! Όταν θυμάστε ότι το να μπείτε στον καθρέφτη, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΑΣ! ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΣΑΣ ΔΟΜΗ! Όλες οι ενέργειες που βλέπετε εκεί βρίσκονται επίσης γύρω σας, στο φυσικό πεδίο! Μέσα από τον καθρέφτη τις αντιλαμβάνεστε σε σχέση με εσάς! 

Ο,ΤΙ  ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ! Ο,ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ! Μέσα από τη θέαση του καθρέφτη συλλέγετε μνήμες και ενέργειες που πριν ήταν σκόρπιες!

Τα μάτια που βλέπουν διασκορπισμένες μορφές, διαλυμένες, ενίοτε τρομακτικές στον καθρέφτη τους, βλέπουν μόνο αυτό που καθρεφτίζει το φυσικό πεδίο! δηλ. βλέπουν τα πάθη του μικρού, γήινου εγώ τους! χρειάζεται να κατασιγάσετε τα πάθη! (με χρήση των συγκεκριμένων πνευματικών μέσων! τα οποία σας έδωσα και θα σας δώσω!) μαζί με την νοερή εικόνα  καθαρισμού του καθρέφτη! με ένα ξεσκονόπανο!  Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΣΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΣΑΣ! Στην άλλη πλευρά του καθρέφτη υπάρχει όλο σας το δυναμικό! Αναζητείστε την μνήμη σαν λειτουργία σύνδεσης με το ασυνείδητο! Πώς μπορείτε να εφελκύσετε από το ασυνείδητο μία ενέργεια-μνήμη σας, στοχευμένα; θα λειτουργούσε θεραπευτικά για πολλά προβλήματά σας! κοιτάξτε στο βάθος του καθρέφτη σας, απαλλαγμένοι από τις προκαταλήψεις σας, τους προϊδεασμούς σας και περιμένετε να φανεί η εικόνα! όταν φανεί, μπείτε στον καθρέφτη, πλησιάστε την, συνδεθείτε μαζί της και αναρωτηθείτε μήπως πρέπει να δείτε πίσω από αυτήν την εικόνα! έτσι, θα φτάσετε στην Αλήθεια! την αληθινή ΕΝΕΡΓΕΙΑ!

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΟΙΤΑΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ! με την βοήθεια του Πνεύματος! ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙΤΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ!  ΖΗΤΕΙΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΟΤΑΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΣΑΣ! Πείτε: "καλώ τον Ποσειδώνα" και οραματιστείτε αυτόν να έρχεται μέσα σε έναν κύκλο από δελφίνια!

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΘΕΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ “ΣΚΙΑ” ΜΑΣ, ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ  

                            

Η σκιά παριστάνει τις πραγματικές υποσυνείδητες επιθυμίες μας! Αν  η σκιά μας προβαλλόταν σε έναν τοίχο, θα έδειχνε την αληθινή πραγματικότητά μας! Πχ:

α) αν πρόκειται για την σκοτεινή (αρνητική) σκιά μας, ενώ στον φυσικό κόσμο δίνουμε εγκάρδια το χέρι σε κάποιον ενοχλητικό, που τον μισούμε, αλλά πρέπει να τον ανεχόμαστε, η σκιά μας στον τοίχο θα έδειχνε εμάς να του επιτιθέμεθα με ένα μαχαίρι, για να τον μαχαιρώσουμε! The shadow knows, λένε οι Αμερικάνοι! Η σκοτεινή σκιά μας αποτελείται από την ενέργειά μας άρνησης της ζωής μέσα μας και φέρεται υπό το όνομα ΥΠΕΡΕΓΩ! που αποτελείται από ένα μέρος συνειδητό, μέσα στη συγκεκριμένη προσοχή μας (αυτό που εκδηλώνουμε) και ένα μέρος υποσυνείδητο, έξω από την συγκεκριμένη προσοχή μας (αυτό που δείχνει η σκιά μας στον τοίχο)! Αυτό, με δύο λόγια, είναι το ΥΠΕΡΕΓΩ που ενεργεί μέσα μας ως εσωτερικός σκηνοθέτης! Δηλαδή ως ένα άυλο, εσώτατο σύνταγμα, που ρυθμίζει την συμπεριφορά μας! το σκοτάδι μας (οι χαμηλές δονήσεις μας) έλκει τις αρνητικότητες που μας εξασθενούν-ταλαιπωρούν! μέσα μας και έξω μας (γύρω μας)!                     

Η αρνητική της ζωής ενέργεια που αποτελεί το ΥΠΕΡΕΓΩ προέρχεται κυρίως από το αδιαφοροποίητο, αδιαμόρφωτο, αδιάγνωστο, αρχέγονο δυναμικό μας προ της εκδήλωσης της νόησής μας ως ανθρώπινου είδους! δηλ. το ενεργειακό δυναμικό που φέρνουμε μαζί μας ως κληρονομιά από τους ζωικούς προγόνους από τους οποίους προερχόμαστε! Σε κάποια από τις προσεχείς μηνιαίες ομιλίες μου, πιθανότατα την τελευταία φετινή, θα σας μιλήσω εκτενώς γι' αυτή μας την προέλευση! προέλευση την οποία, παρεμπιπτόντως σας λέγω, συμβολίζει η Αιγυπτιακή Σφίγγα!

β) αν πρόκειται για την φωτεινή (θετική) σκιά μας, ενώ στον φυσικό κόσμο είμαστε γέροι με αρθροπάθεια και δυσκινησία, η σκιά μας στον τοίχο θα έδειχνε εμάς σαν μία αιθέρια χορεύτρια η οποία εκτελεί πηδώντας στον αέρα μία υπέροχη χορευτική φιγούρα! αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα εξιδανίκευσης του εαυτού μας!  Άλλο παράδειγμα: ενώ κάποιος σαν χαρακτήρας έχει τις ιδιότητες μίας άθλιας κάμπιας, φαντασιώνεται τον εαυτό του σαν πεταλούδα με ολόχρυσα φτερά! δηλ. ενώ κάποιος μέσα του έχει κακές ιδιότητες θέλει να είναι καλός και πιστεύει βαθιά και αγωνίζεται να είναι καλός! η ψυχαναλυτική ερμηνεία εδώ λέγει ότι με αυτόν τον τρόπο ζητάει από το ΥΠΕΡΕΓΩ του συμβολικά να τον αφήσει να ζήσει καθώς αυτός βοηθάει τους άλλους να ζήσουν, με την καλοσύνη του! για να εξιλεώσει τις ενοχές του! Η φωτεινή (θετική) σκιά μας αποτελείται από την ενέργειά μας κατάφασης στη ζωή μέσα μας και φέρεται υπό το όνομα ΙΔΕΩΔΕΣ ΤΟΥ ΕΓΩ! τούτο αποτελείται επίσης από ένα μέρος συνειδητό και ένα μέρος υποσυνείδητο!

Το ιδεώδες του εγώ συνεργάζεται με το υπερεγώ και λειτουργούν μαζί, σε διελκυστίνδα ως εσωτερικός σκηνοθέτης, δηλαδή ως ένα άυλο, εσώτατο σύνταγμα, που ρυθμίζει την συμπεριφορά μας, ως εξής: Αυτό που ανεβαίνει από το υποσυνείδητο ως επιθυμίες φιλτράρεται από το ΥΠΕΡΕΓΩ! ό,τι θα εκδηλωθεί τελικά είναι εκείνο που θα επιτρέψει το ΙΔΕΩΔΕΣ του εγώ! Βλέπουμε λοιπόν πως διαρθρώνονται το σκοτεινό μας κομμάτι και το φωτεινό μας κομμάτι μέσα μας! όμως ούτε η αρνητική (σκοτεινή) σκιά μας, ούτε η θετική (φωτεινή) σκιά μας είναι ο αληθινός μας εαυτός! Ο αληθινός μας εαυτός είναι και τα δύο αυτά κομμάτια μας! Χρειάζεται να στηριζόμαστε και στα δύο! δηλ. χρειάζεται να τα γνωρίζουμε καλά και τα δύο, ούτως ώστε να στεκόμαστε με συνειδητή-λογική διαχείριση σε ένα τρίτο σημείο, όπου είμαστε κύριοι και των δύο! δηλαδή όπου έχουμε με Αγάπη ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝ-ΧΩΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ! έτσι το σκοτάδι μας ενώνεται ερωτικά και υπηρετεί το Φως μας! και το Φως μας φωτίζει και διαλύει το σκοτάδι μας! το μετατρέπει, ενούμενο ερωτικά μαζί του σε Φως! το ΜΕΤΟΥΣΙΩΝΕΙ, αναβαθμίζει την ενέργειά του δονητικά! Όπου υπάρχει σκοτάδι και Φως, νικάει το Φως! νικάει γιατί είναι ο μόνος ενεργητικός παράγων! Εκεί όπου υπάρχει η συμφορά, εκεί υπάρχει και η Σωτηρία! δηλ. η ολοκλήρωση! εμείς κάνουμε τη διαφορά! έτσι, όπου ανάβει το Φως της λογικής συνείδησης - επίγνωσης - αντίληψης, το σκοτάδι εξασθενεί ή χάνεται! έτσι, από τους μεγάλους αμαρτωλούς προκύπτουν οι καλύτερα φωτισμένοι, μεγάλοι άνθρωποι! διότι πήγαν εκεί, στο κακό, το γνώρισαν και συνειδητοποίησαν ότι προτιμούν το Φως, διότι τους αρέσει περισσότερο! διότι αγάπησαν το Φως μέσα τους!

Εδώ, αυτή η Αγάπη πρέπει να επεξηγηθεί περισσότερο! Συνειδητοποιώ σημαίνει ΕΙΜΑΙ! και είμαι σημαίνει ολοκληρωμένος και ελεύθερος! με ταυτότητα-ιδιοπροσωπεία! Άρα: η συνειδητή επιλογή του Φωτός = =Απολλώνια στάση = θέλω να είμαι καλός άνθρωπος, πρέπει να είναι ελεύθερη και όχι καταναγκαστική! καταναγκαστική για να εξιλεωθεί το αμείλικτο υπερεγώ με καλές πράξεις, καθώς σας προείπα! δηλ. το θα είμαι καλός για να με αγαπάτε! Αυτό δεν το θέλουμε με τίποτα! Αγωνίζεστε να βγαίνετε από το σκοτάδι στο Φως της σωστής γνώσης! Το Φως ανάβει, σημαίνει αυξημένη επίγνωση των πάντων! Το υπερεγώ = ΦΟΒΟΣ! Άρα, χρειάζεται να κινηθούμε προς την Αφοβία! δηλ. η Αγάπη να διαλύει και να ξεπλένει τον φόβο! Αγάπη επίσης σημαίνει αποδοχή - συγχώρεση - κατανόηση! ολόκληρου του εαυτού, όπως και των άλλων, όπως ΕΙΝΑΙ! με τα ελαττώματά τους και τις αδυναμίες τους και με την σκοτεινή και την φωτεινή σκιά τους! χωρίς προσδοκία για το αποτέλεσμα! απαλλασσόμενοι από τον πόθο του αποτελέσματος, παύουμε να είμαστε προσκολλημένοι σε πρόσωπα και ενέργειες, ισορροπημένες ή ανισόρροπες! Παύοντας την προσκόλληση ελευθερώνουμε τον εαυτό μας!

Θα με ρωτήσετε: εσύ εφαρμόζεις όλα αυτά; Απάντηση: επειδή αγαθόν το εξομολογείσθαι αλλήλοις και ως group therapy, θα σας μιλήσω για την προσωπική μου περίπτωση: Εγώ είμαι ερωτευμένος με την φωτεινή (θετική) σκιά μου! δηλαδή θαυμάζω περισσότερο τον εαυτό μου και λιγότερο τον αγαπώ! ή δεν τον αγαπώ αρκετά αν θέλετε, όπως είναι! αλλά όπως έχει πει και το Πνεύμα, έχω χρυσή καρδιά! Άρα, έχω δρόμο να αγωνιστώ να διανύσω, όπως όλοι μας, σύμφωνα με τα παραπάνω! Εργάζομαι συστηματικά και μεθοδικά για τούτο! Σας παραινώ, δηλαδή εύχομαι να κάνετε κι εσείς το ίδιο! όπως και κάθε άνθρωπος που είναι διψασμένος για Φως και Αλήθειες!                                                                      

ANAΛΥΤΙΚΑ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:                   Χρειάζεται αγώνας αποδοχής - συνχώρεσης - υπέρβασης της ατέλειας της γήινης - ανθρώπινης φύσης και του πλαστού γήινου εαυτού! Να αποδέχεστε τον εαυτό σας όπως είναι! να αντέχετε τον εαυτό σας όπως είναι! Με αποδοχή - συνχώρεση - υπέρβαση των ατελειών της ανθρώπινης φύσης! δηλαδή διεύρυνση της αντίληψης, δηλαδή άνοδος--αύξηση της δονητικής συχνότητας της ενέργειας! δηλαδή μετουσίωση της ενέργειας! 

Η ατέλεια της ανθρώπινης φύσης συμβολίζεται με τον θεό Ήφαιστο, ο οποίος είναι κουτσός! Ο Ήφαιστος είναι το τρωτό της γήινης ύπαρξης, τα άσχημα, γήινα στοιχεία μας, τα οποία χρειάζεται να αποδεχθούμε! δεν χρειάζεται να μας πειράζει αν δεν είμαστε τέλειοι! να ξεκινάμε τον αγώνα αυτοϋπέρβασης με αποδοχή της ατέλειάς μας! αγωνιστείτε να βρείτε το κουράγιο της παραδοχής-αποδοχής και το σθένος της αντίδρασης, υγιώς, σε αυτό που σας συμβαίνει! 

Να διακυβερνάμε, με συνειδητή-λογική διαχείριση τόσο το κακό, όσο και το καλό και να τα εξισορροπούμε - συνχωρούμε - αποδεχόμαστε και τα δύο! το ιδανικό είναι να γίνουμε κύριοι ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ μας! Να αποδεχόμαστε - συνχωρούμε και να δίνουμε στο κακό μας, στους φόβους μας, στα αρνητικά μας συναισθήματα, Αγάπη! να τους βλέπουμε και να τα βλέπουμε, όπως είναι πραγματικά! και να τους αγαπάμε και να τα αγαπάμε, ούτως ώστε να πάψουμε να τους φοβόμαστε και να τα φοβόμαστε! το κακό και το καλό σε απόλυτη ισορροπία και ενότητα, ενώ νιώθεις ταυτόχρονα ότι είσαι και τα δύο και τα διακυβερνάς συνειδητά! να μη μας απασχολεί το δίπολο καλό-κακό, αρετή-ελάττωμα, αλλά να γινόμαστε κύριοι και των δύο! να μην υπερισχύει η μία πλευρά επί της άλλης! ΚΥΡΙΟΣ σημαίνει έχω εξισορροπήσει και τα δύο, έχω ενώσει και τα δύο στο ΜΗΔΕΝ, με συνειδητή, λογική διαχείριση!

Χρειάζεται να αποδεχόμαστε και ακολούθως να στεκόμαστε στο Φως διαρκώς! να ανοίγουμε την καρδιά μας, να μένουμε σε αυτήν και σε όσα αυτή αγαπά και χαίρεται! όπως ακριβώς κάνει και ο Ήφαιστος που υπερβαίνει-μετουσιώνει την αδυναμία του, μετατρέποντας αυτήν σε δύναμη! έτσι, γίνεται ένας υπέροχος δημιουργός και καλλιτέχνης! πχ κατασκευάζει την αριστουργηματικού διακόσμου, ασπίδα του Αχιλλέα! Ο Ήφαιστος, επιπλέον, είχε την ομορφότερη γυναίκα στον Κόσμο, την Αφροδίτη! θα μου πείτε ότι αυτή του έκανε απιστίες! πραγματιστική απάντηση επ' αυτού: “κάλλιον τρώγειν αμνόν μετά συνδαιτημόνων, παρά αίγα και μόνον!” Η ατέλεια της ανθρώπινης φύσης συμβολιζόμενη από τον Ήφαιστο περιλαμβάνει την τρωτότητά μας, τις μειονεξίες μας, ακόμη και τις κακότητές μας, μικρές ή μεγάλες!  πχ χρόνια απωθημένη εχθρότητα, που προκαλεί υπέρταση ή γκρίνια που είναι θυμός μη εκδηλωμένος στην ώρα του! κακότητες τις οποίες μας συμφέρει να αποδεχόμαστε, να συνχωρούμε και να διαχειριζόμαστε συνειδητά! όπου θα ρίχνουμε Φως συνειδητότητας - επίγνωσης - αγνής Πνευματικής ουσίας - θείας Φλόγας στα σκοτάδια μας! στα σκοτάδια μας ώστε να τα διαλύουμε! δηλ. να ξεπερνάμε όλες τις ατέλειές μας, με μετουσίωση - υπέρβαση των ορίων μας καθώς προείπαμε! Μπορούμε να οραματιζόμαστε ότι ανοίγουμε την καρδιά μας, ώστε να χωράει την περιστρεφόμενη Γη, σε μία διαδικασία διαρκούς μετουσίωσης! με την εργασία της μετουσίωσης συγκεντρώνουμε ενέργεια και δημιουργούμε ένα καλό κάρμα, για τον εαυτό μας! διότι, όταν δουλεύουμε για το σύμπαν, τότε δικαιούμαστε κάτι επιπλέον! την δίκαιη αντιμισθία! χρειάζεται να προσφέρουμε πρώτα, για να λάβουμε την δίκαιη αντιμισθία! για να αποκτήσουμε κάτι πρέπει προηγουμένως να επενδύσουμε ενέργεια! με στάση ζωής! έτσι, ανοίγουμε Πύλη στον Ουρανό! η ενέργεια που επενδύουμε εσωτερικά, επιστρέφει σε εμάς στο δεκαπλάσιο! τέλος, να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει τιμωρία ή εύνοια από το θείον!     

Το Φως ουδέποτε απέρριψε το σκοτάδι, αλλά το αγάπησε! πάνω από όλα να συσχετίζετε τον πραγματικό με τον πλαστό σας εαυτό, ώστε να τους ευθυγραμμίζετε! πχ όταν έχετε θυμό, εκδηλώνετε αυτόν με κάποιο τρόπο, κυρίως λεκτικά και μην απωθείτε αυτόν στο υποσυνείδητό σας! έτσι, συνειδητοποιείτε την ύπαρξη του θυμού και ακολούθως διαχειρίζεστε αυτόν συνειδητά, με τους τρόπους που σας έχω διδάξει! Σημειωτέον ότι η γκρίνια είναι θυμός! θυμός που δεν εκδηλώθηκε στην ώρα του! και δεν έτυχε συνειδητής διαχείρισης - αποδοχής - συνχώρεσης - μετουσίωσής του!  

Όταν βλέπετε μόνο τις ιδανικές καταστάσεις σε εσάς, στους άλλους ή σε έναν πολιτισμό, τότε ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ! όπως είναι ζητούμενο! χρειάζεται να βρίσκετε τη Σοφία, το Κάλλος και την Ισορροπία στα πάντα! “Ουδέν κακόν αμιγές καλού”, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες! Να αποδέχεστε τον εαυτό σας όπως είναι! αποδεχτείτε ότι είναι δύσκολη δουλειά να δείτε την Α-λήθεια = μνήμη-ενθύμηση! σκάψτε βαθιά εδώ, για να βρείτε τις αρνητικότητες – τα σκοτάδια σας! κοιτάξτε ψηλά εκεί, για να ανακαλύψετε τα ανώτερα ΙΔΕΩΔΗ σας, την φωτεινότητά σας! εργαστείτε με τον εαυτό σας! για να κατανοήσετε την ενότητα, να μάθετε την Αγάπη! να φτιάξετε ένα βήμα επίγνωσης! συλλέγετε τις εσωτερικές επιγνώσεις, για να ικανοποιήσετε το αίτημα της εργασίας σας! η επίγνωση σημαίνει ότι είστε έτοιμοι να προχω-ρήσετε σε νέα επίπεδα εμπειρίας και δημιουργίας! Να αποδεχτείτε την αρνητικότητά σας! μπορείτε να σταθείτε μέσα στο χάος, στην αταξία και να την διαχειριστείτε, άμα θέλετε! να δείτε – αποδεχτείτε το χάος και την αταξία μέσα σας και να την διαχειριστείτε εποικοδομητικά - δημιουργικά! τάξη = κόσμος = στολισμός, παραγόμενος από την ασχήμια της αταξίας (του χάους) είναι το ιδανικό! δηλ. αγωνίζεστε για διαχειρίσιμα και εξισορροπημένα πάθη! Το χάος μέσα σας αντικα-θρεφτίζεται στο χάος έξω σας! ΤΟ ΕΞΩ ΑΝΤΙΚΑΘΡΕΦΤΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΣΑ!      

Το ζωντανό Φως συνειδητότητας είναι αγνή Πνευματική ουσία! είναι επίγνωση, είναι θεία Φλόγα, είναι Πύλη μετάβασης σε ανώτερη διάσταση, σε μεγαλύτερης συχνότητας ενεργειακή κατάσταση = εξιδανίκευση, εξευγενισμός! Οραματίζεστε ότι το σκοτάδι σας σφιχταγκαλιάζεται και ενώνεται ερωτικά με το Φως, ότι το σκοτάδι σας μετατρέπεται σε Φως και ότι το Φως καταλαμβάνει τον χώρο τον οποίο κατείχε μέχρι τότε το σκοτάδι! δες και σελ. 7-8, της 8ης συνάντησης 2014-2015. Το άριστο - το ΙΔΑΝΙΚΟ είναι να έχουμε ένα ανεπηρέαστο συναίσθημα του εγώ! αυτός ακριβώς είναι ο υγιής - φυσιολογικός εγωισμός - ναρκισσισμός! Ο φυσιολογικός ναρκισσισμός-εγωισμός είναι η εξής στάση ζωής: διεκδικώ μία θέση που δικαιούμαι, κάτω από τον Ήλιο, όπως όλα τα πλάσματα του Θεού!  Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θαυμάζουν τον εαυτό τους και είναι ματαιόδοξοι! η ματαιοδοξία είναι η οροφή της φιλοδοξίας! όλα αυτά φαίνονται γραφολογικά! Η ανάγκη εντυπωσιασμού και γοήτρου, η υπερηφάνεια-αλαζονεία (η αυτοϋπερεκτίμηση, η διαστολή του εγώ, το φούσκωμα του εγώ) και η ματαιοδοξία ενεργούν ως αντιστάθμισμα φόβου! αντιστάθμισμα φόβου και βρεφονηπιακής ανάγκης για ασφάλεια! πχ  ο κατέντρομος καυχησιάρης! η αυτοϋπερεκτίμηση των δυνάμεών μας, η μεγαλομανία μας τυφλώνει ψυχικά! γινόμαστε πιο τυφλοί κι από τους οργανικά τυφλούς! όπως συμβαίνει στην αρχαία ελληνική τραγωδία! η έπαρση αυτή (υπεροψία) παρατηρείται σε ανθρώπους που δεν είναι καλά γειωμένοι! δηλαδή σε ανθρώπους που δεν κατευθύνουν τα νοητικά τους περιττώματα (σκουπίδια κατάστασης φωτ/φίας Α) στη Γη! στη Γη η οποία ακολούθως τα μετουσιώνει-μεταλλάσσει σε καθαρή, κρυστάλλινη ενέργεια! παρεμπιπτόντως, ο συλλογικός νους της ανθρωπότητας είναι μέρος του νου της γης-Δήμητρας!                           

Η εγωκεντρική αυταπάτη για το εγώ, βλάπτει τελικά την διατήρηση του εγώ, δηλ. τον υγιή-φυσιολογικό εγωισμό-ναρκισσισμό!   Όταν αποτυγχάνουμε να επιτύχουμε την αυτεξούσια ταπεινοφροσύνη, η φαντασίωση του εγώ περιφέρει το μακάβριο φάσμα της, από τον αυτοθαυμασμό μέχρι την ασυνείδητη αυτοπεριφρόνηση! δηλ. από τον παράδεισο μέχρι την κόλαση!                                                               

Ορισμός ταπεινοφροσύνης: με σεμνότητα αντιμετωπίζω την σπουδαιότητα του εαυτού-Εαυτού μου! Η επικρατούσα αυταπάτη για το εγώ κλείνει την δίοδο προς την αντίληψη της πραγματικότητας κι έτσι, προς την αυτοπραγμάτωση! Η εγωκεντρική αυταπάτη για το εγώ βλάπτει την διατήρηση του εγώ, δηλ. τον υγιή-φυσιολογικό εγωισμό-ναρκισσισμό!  Το γνήσιο και όχι το πλαστό συναίσθημα του εγώ προσπαθεί να αποσοβήσει κάθε έπαρση-αυτοϋπερεκτίμηση του εγώ (διαστολή-φούσκωμα του εγώ), το ίδιο ισχύει και για κάθε υποτίμηση του εγώ (συστολή-συρρίκνωση-συντριβή του εγώ)! Σημειωτέον ότι οι αδύναμοι τοιουτοτρόπως τείνουν να εκφράζονται με τη βία! εκ του ασφαλούς βέβαια!

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: χρειαζόμαστε ένα καλά δομημένο, καθαρισμένο από καταστάσεις φωτ/φίας Α εγώ! επίσης, ένα προσγειωμένο εγώ, ούτως ώστε να γειώνουμε το ανώτερο ΕΓΩ μας ομαλά και αποτελεσματικά! άρα, χρειάζεται αγώνας για να χρησιμοποιούμε το μικρό (κατώτερο-γήινο εγώ) μας περισσότερο από ό,τι αυτό μας χρησιμοποιεί! μας κάνει καλό να εστιαζόμαστε στην Αλήθεια των υψηλότερων διαστάσεων και της Μοναδικότητάς μας στο παρόν, ΤΩΡΑ!

Σημειώστε επίσης, τα εξής: το μικρό, γήινο εγώ υπάρχει για να υπηρετήσει το ΣΧΕΔΙΟ, που του έχει ανατεθεί να υλοποιήσει! το μικρό, γήινο εγώ είναι καθ’ όλα νόμιμο! το μικρό, γήινο εγώ έχει ελεύθερη βούληση και οφείλουμε να την τιμούμε, διότι είναι αντανάκλαση (καθρέφτισμα) του αληθινού-ανώτερου ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ! μέσω του μικρού εγώ λειτουργεί Η ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ! Όταν η ελεύθερη βούληση του μικρού γήινου εγώ τιμάται, τότε μπορεί να κατανοήσει ότι σε μία άλλη διάσταση υπάρχουν διαφορετικοί νόμοι! οπότε, η βούληση του μικρού γήινου εγώ μπορεί να επιδιώκει-επιτυγχάνει την ένωση με ανώτερα Πνευματικά-Νοητικά-Συνειδησιακά πεδία! Οι άνθρωποι συνήθως, δεν έχουν αυτό που ζητάνε, διότι δεν ζητάνε αυτό που ΕΙΝΑΙ! Το συναίσθημα είναι ο τρόπος του αποδέχεσθαι και εκτελείν, από τον άνθρωπο!  

Σε κάθε περίπτωση, να μάθουμε να μπορούμε να αντέχουμε τον εαυτό μας όπως είναι! επίσης, να μην αφήνουμε κανέναν και τίποτα να εμποδίσει την Πνευματική μας εξέλιξη, για την ένωσή μας με το Θείον! είναι ελικοειδής η πορεία της εξέλιξής μας προς την εκδήλωση του Χριστικού Εαυτού μας! ανακυκλούσθαι και τελειούσθαι, γενικότερα! (δες και 7η συνάντηση 2014-2015). Συνήθως, μέσα από την τριβή προέρχεται η Πνευματική μας εξέλιξη!

Σας ευχαριστώ διότι με ακούσατε

                                                                                                           

Ερωτήσεις, ως τροφή για σκέψη:

1) Ποια η κύρια διαφορά μεταξύ επιστήμης κι εσωτερισμού αναφορικά με  την ψυχή;

2) Τι είναι η ψυχή ενεργειακά;

3) Ποιο είναι το κέντρο της ψυχής;

4) Τι είναι η ΠΤΩΣΗ;

5) Ποια είναι η ουσία της ψυχής μας;

6) Τι μας συνδέει με την άλλη πλευρά του πέπλου;

7) Ποια είναι η ουσία του φωτός που είμαστε;

8) Τι είναι το καλό; Τι είναι το κακό;

9) Ποιος είναι ο δρόμος για την ΘΕΩΣΗ;

10) Ποια είναι η ευθύνη του εσωτερισμού απέναντι στην επιστήμη;

11) Ποιος ο λόγος των μετενσαρκώσεών μας εις το διηνεκές;

12) Τι χρησιμεύει το υλικό μας σώμα στην ψυχή μας;

13) Ποιο είναι το ΠΑΙΓΝΙΔΙ της ενσάρκωσης;

14) Υπάρχει θάνατος για την ψυχή; και αν ναι, υπό ποιους όρους;

15) Πως διευρύνεται η ψυχή;

16) Τι είναι το ΣΧΕΔΙΟ;

17) Που εδράζεται η αλήθεια του όντος;

18) Ποια είναι τα όρια της ελευθερίας της ψυχής;

19) Πως λειτουργεί η συλλογική ψυχή;

20) Τι είναι ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος της ψυχής;

21) Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί η ψυχή όταν έλθει η ώρα να αποχωρήσει από την γη;

22) Ποιο το νόημα της ύπαρξης του κακού στον κόσμο;

23) Τι είναι η ψυχή της φύσης;

24) Πως γίνεται κάποιος  ΑΘΑΝΑΤΟΣ; Που χρειάζεται να μαθητέψει;

25) Πως συνδεόμαστε με τον ανώτερο Εαυτό μας;

 

Science & Esotericism-2
gallery/100_1087
gallery/100_1088

Φωτογραφία Α

Φωτογραφία B

Επιστροφή στη σελίδα "Επιστήμη και Εσωτερισμός"