Βασίλης Φράγκος

Ιατρός - Ψυχοθεραπευτής

Εσωτερισμός και Ψυχοθεραπεία

 

Είναι σημαντικό η ψυχολογική μας μνήμη να είναι γεμάτη από Αγάπη και αναγνώριση από την εποχή που είμαστε πολύ μικρά παιδιά! δηλαδή να έχουμε εμπειρία αυτοπραγμάτωσης από την πολύ μικρή μας ηλικία! αλλιώς, όσο κι αν πετύχουμε σαν ενήλικοι θα παραμένουμε ανικανο-ποίητοι και αγωνιώδεις για αυτοεπιβεβαίωση!    

Σημειώστε επίσης, ότι η καλή και σωστή σχέση με το παιδί σας είναι επένδυση ζωής! η επένδυση αυτή πραγματοποιείται με την παροχή σωστής Αγάπης, αποδοχής, αναγνώρισης και ενθάρρυνσης στα παιδιά σας! ιδίως στις μικρές τους ηλικίες! επίσης, χρειάζεται να θέτετε όρια στα παιδιά σας! όρια ανάλογα με την ηλικία και με την ωριμότητα του κάθε παιδιού! έτσι, μπορεί να εισέρχεται η χαρά και η Αγάπη μέσα σε εμάς και στους άλλους! (κατάσταση φωτ/φίας Β)! έτσι, αποφεύγεται η δημιουργία ανθρώπων με αιχμηρότητες! (κατάσταση φωτ/φίας Α)!       

 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ                                                                                         

 

Ακολουθούν κάποιες διορθώσεις στα κείμενα που διαβάσατε:  

 

1. Διορθώσεις 1ης συνάντησης 1ου κύκλου:   

σελίδα 1, τελευταία παράγραφος, αρχή… η αλήθεια του πνεύματος να γίνει η Αλήθεια του Πνεύματος

σελίδα 2,  όπου:  αλήθεια να γίνει Αλήθεια,   και όπου:  πνεύματος  να γίνει Πνεύματος  

σελίδα 3,  όπου:  επλάσθη κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού,  συμπληρώνετε το εξής: αυτή η διατύπωση γίνεται για λόγους εύκολης κατανόησης! η Αλήθεια είναι πολύ μεγαλειωδέστερη και πολυπλοκό-τερη! 

 

2. Διορθώσεις 2ης συνάντησης 1ου κύκλου: 

σελίδα 1,  αρχή, …..από την θεά Αφροδίτη, προστίθεται και όχι μόνο

σελίδα 3,  1η παράγραφος,  ΑΓΑΠΗ  ΕΝΗΛΙΚΟΥ, τέλος,  προσθήκη: καθώς και η καρδιά η οποία παράγει τον ανώτερο Νου του ανθρώπου

σελίδα 7,  1η παράγραφος …… στην ακύρωση της πραγματικότητας, προσθήκη: στο διαζύγιο από την πραγματικότητα 

προτελευταία σελίδα,  στο άνω μέρος, γίνεται: Κρύων της μαγνητικής – ΧΡΙΣΤΙΚΗΣ υπηρεσίας

 

3. Διορθώσεις 3ης συνάντησης 1ου κύκλου:

σελίδα 3,  όπου υπάρχει η διατύπωση ο μηχανισμός του διαβόλου στη σελίδα αυτή του κειμένου, να απαλυνθεί και να γίνει ο ανεπιθύμητος μηχανισμός 

σελίδα 4,  ομοίως 

σελίδα 5,  όπου γράφει τους 2 τερατώδεις μηχανισμούς, να απαλυνθεί και να γίνει η διατύπωση τους 2 επιβαρυντικούς μηχανισμούς

 

4. Διορθώσεις 4ης συνάντησης του 1ου κύκλου: 

σελίδα 4,  όπου: συνδράμω, → να γίνει: συντρέχω! 

σελίδα 8,  ας γλυκάνουμε την διατύπωση: περιβάλλουσες πτωμαΐνες,  → μετατρέποντάς την σε → περιβάλλουσες αρνητικότητες 

σελίδα 11,  στο μέσον: εκεί που λέει → η πρόθεση,  να προστεθεί → δηλ. η συνειδητή σκέψη η οποία κάνει την ενέργεια να την ακολουθεί        στο τέλος της σελίδας 11, να προστεθεί → η διαισθητική νόηση

σελίδα 13,  όπου αναφέρει: τον μηχανισμό του διαβόλου → διόρθωση όπως προηγουμένως

 

5. Διορθώσεις 5ης συνάντησης του 1ου κύκλου:

σελίδα 7,  στο κάτω μέρος όπου γράφει: αγωνία (δηλ. φόβο θανάτου και άγχος μαζί)  να γίνει → δηλ. αίσθημα εκκρεμότητας θανάτου

σελίδα 14,  στην 1η παράγραφο όπου (μετωπιαίος λοβός) παράγει την αφοβία, να προστεθεί: ότι είναι η καρδιά επίσης που προάγει την ταύτιση με τον ανώτερο Νου-Θεϊκό Εαυτό.

gallery/εικόνα2
gallery/100_1087
gallery/100_1088

Φωτογραφία Α

Φωτογραφία B

Επιστροφή στη σελίδα "Εσωτερισμός και Ψυχοθεραπεία"