Βασίλης Φράγκος

Ιατρός - Ψυχοθεραπευτής

Επιστήμη και Εσωτερισμός

 

 

Συνάντηση 5η

 3B. ΠΕΡΙ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Συμπεριφορά είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά κάποιος σε ερεθίσματα που προέρχονται από πρόσωπα και καταστάσεις = Η ΔΙΑΓΩΓΗ!  Πχ καλή ή ανάρμοστη, αποκλίνουσα από τα συνήθη ή και αντικοινωνική συμπεριφορά!

Όλα  αυτά σχετίζονται με το κοινόν-επικρατούν ήθος!

ΑΛΛΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Συμπεριφορά είναι το σύνολο των αντικειμενικά παρατηρήσιμων αντιδράσεων ενός οργανισμού, μιας ομάδας οργανισμών ή ενός ολόκληρου είδους στους παράγοντες του περιβάλλοντος.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: Συμπεριφορά είναι το σύνολο των τρόπων επιβίωσης και προκοπής στην καθημερινή ζωή, τους οποίους έχει μάθει το άτομο ή το σύνολο ατόμων.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ:  ισχύει η ακόλουθη αλήθεια:  ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος οικοδομεί την εμπειρία του, προσδιορίζει την διάθεση και την συμπεριφορά του! όπως μάθει κάποιος να συμπεριφέρεται όταν είναι μικρός, έτσι συμπεριφέρεται βασικά και σαν μεγάλος! Ο πυρήνας της συμπεριφοράς, η βασική συμπεριφορά του ατόμου διαμορφώνεται: από τις συνθήκες της κυοφορίας (απορριπτική μήτρα ή όχι),  από τον τρόπο του συμβατικού τοκετού, το σύνολο των βιωμάτων της βρεφονηπιακής και της παιδικής ηλικίας! δηλαδή διαμορφώνεται από το μείγμα προγραμμάτων φωτ/φίας Α και Β που ενεργούν μέσα του! (Η κατάσταση φωτ/φίας Α είναι η ενέργεια αντίθεσης στη ζωή μέσα μας, δηλ. το ένστικτο του θανάτου!

Η κατάσταση φωτ/φίας Β είναι η ενέργεια κατάφασης στη ζωή μέσα μας, δηλ. το ένστικτο της ζωής!)! δηλαδή η συμπεριφορά παράγεται από την ψυχοδυναμική ισορροπία η οποία διαμορφώνεται στο συναισθηματικό πεδίο μέσα του!  Το συναισθηματικό πεδίο συνήθως έχει ως υποχείριό του τον κατώτερο γήινο νου!  Κάποια στοιχεία του μητρικού σώματος (μήτρα, ομφαλίδα, γεννητικός σωλήνας) μπορεί να μην αρέσουν στο έμβρυο, αλλά είναι όλα απαραίτητα! απαραίτητα για την ανάπτυξή του! Η φρίκη που νιώθει είναι προσωρινή! είναι ένας τρόπος του νου! δηλ. ένα εργαλείο του νου προορισμένο να μας εξυπηρετεί! να μας εξυπηρετεί ούτως ώστε να κατασκευάσουμε συμπεριφορές! συμπεριφορές σύμφωνες με το εκάστοτε ΣΧΕΔΙΟ μας και με το κάρμα!  Έτσι προκύπτουν ΟΛΑ! Η δικαστική ψυχολογία διδάσκει ότι υπάρχει ενότητα στάσης-συμπεριφοράς σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ατόμου! Το κακό στον άνθρωπο είναι, συνήθως, τάξεως κοινωνικής! δηλαδή μας έρχεται «απ’έξω» και αφομοιώνεται-εσωτερικεύεται μέσω της δύναμης της συνήθειας από το νευρικό μας σύστημα και τη λειτουργία του! 

Η συμπεριφορά των γονέων παίζει τον κύριο ρόλο στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των παιδιών τους! Βάσει των προαναφερθέντων, στο κάθε άτομο διαμορφώνονται διάφοροι ψυχαναγκασμοί! Σε κάθε κατάσταση ψυχαναγκασμού προκύπτει και η ανάλογη συμπεριφορά!  Άρα: Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ!  Άρα, η συμπεριφορά εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας του ψυχικού μας μηχανισμού, την εσωτερική νοητική μας δομή! Καθορίζεται από τις αρετές μας (κατάσταση φωτ/φίας Β) και τα ελαττώματά μας (κατάσταση φωτ/φίας Α) ταυτόχρονα!  Έτσι, άλλη η ψυχολογία και η συμπεριφορά του κομμωτή και άλλη του εκδοροσφαγέως! Ο αψευδέστερος δείκτης της αληθινής συμπεριφοράς του ατόμου είναι η γλώσσα του σώματός του και όχι των λόγων του! Συμπεριφορά και νοοτροπία είναι πολύ κοντά! Να μην ξεχάσουμε την νομικά ρυθμιζόμενη συμπεριφορά. Σε αυτήν περιλαμβάνεται η ελευθερία της συμπεριφοράς = εξωτερική κατάσταση. Αυτή είναι κάτι διαφορετικό από την αναζήτηση της ελευθερίας της ύπαρξης = εσωτερική κατάσταση = ελευθερία της στάσης απέναντι στις αναγκαιότητες = συνειδητή διαχείριση! δηλ. πνευματοποίηση!

Ποιος έχει τη διάθεση και τον χρόνο να μάθει την γλώσσα του σώματος;  Θα παραθέσουμε πολλά παραδείγματα, για να κατανοήσετε καλύτερα! Ας αρχίσουμε από το απλούστερο παράδειγμα συμπεριφοράς: Ο άνθρωπος που έχει ανάγκη να είναι συνεπής και ο άνθρωπος που έχει ανάγκη να είναι α-συνεπής!   Συνέπεια είναι, το να είναι κάποιος σταθερός στη στάση του και πιστός στις υποχρεώσεις του. Συνεπής είναι ο σύμφωνος με δεδομένο που προϋπάρχει! (πχ  τα έργα του είναι συνεπή με τα λόγια του!), είναι επίσης ο τυπικός στις υποχρεώσεις του, ο πιστός στο καθήκον του! (πχ  πάντοτε είναι συνεπής στη δουλειά του ή είναι συνεπής στα ραντεβού του!) [Η Δημιουργία συνδέεται με τη συνέπεια! Συνέπεια και αλήθεια συνδέονται άρρηκτα! Με την συνέπεια χτίζονται τα πάντα! Συνέπεια και συνέχεια υπάρχει; Τι έχετε κάνει για να αποδείξετε την συνέπειά σας προς το Πνεύμα;] Δείχνετε σταθερότητα, συνέχεια, συνέπεια!  Όθεν προκύπτει το επίρρημα: συνεπώς = επομένως, κατά λογική συνέπεια!  ΑΡΑ! Η λογική είναι καταναγκαστικός παράγων, διότι πρόκειται για υπακοή σε κανόνες! Γι’ αυτό επειδή ο Θεός είναι λογικός, κάποιοι ψυχίατροι ισχυρίζονται, μεταξύ άλλων και ότι ο Θεός είναι ψυχαναγκαστικός! Εσείς τι γνώμη έχετε;

Α-συνέπεια και Α-συνεπής και Α-συνεπώς είναι το αντίθετο όσων προαναφέραμε! Συνεχίζουμε για τον άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη να είναι είτε αισιόδοξος, είτε απαισιόδοξος. Ο αισιόδοξος είναι εκείνος που έχει ανάγκη να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο! (εξελικτικότης - δημιουργικότης - αντίληψη υπάρχοντος μέλλοντος)! Ο απαισιόδοξος είναι εκείνος που έχει ανάγκη να βλέπει το ποτήρι μισοάδειο (ενέλιξη! μηδέν δημιουργία, ανασφάλεια)! Πολλοί όμως ισχυρίζονται ότι ο απαισιόδοξος είναι συνήθως καλύτερα πληροφορημένος! Σεις τι επιλέγετε; Άλλο παράδειγμα: άλλη συμπεριφορά μας προκύπτει όταν έχουμε κάποιον ανάγκη και άλλη όταν δεν τον έχουμε ανάγκη! Άλλο παράδειγμα: ο άνθρωπος που έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και που τον σέβεται, ΣΕΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ! Τα αντίθετα είναι πηγή δεινών!

Χρειάζεται να εξασκούμε τη δύναμή μας, να τιθασεύουμε, να χαλιναγωγούμε τον εαυτό μας! Στωικότης και σύνεση, είπε το Πνεύμα! Στωικότης = μένε και κράτει, δηλ. υπόμενε και υπερίσχυε!  Όποιος ξέρει να υπομένει, στο τέλος είναι συνήθως ο νικητής! ξέρει να κερδίζει! Άλλο παράδειγμα: η συμπεριφορά ταπεινοφροσύνης! Ταπεινοφροσύνη είναι να προσεγγίζεις - αντιμετωπίζεις με σεμνότητα την σπουδαιότητα του εαυτού-Εαυτού σου! Έτσι όλα μπορούν να είναι ταπεινά, όμορφα και πλήρη! Αυτή είναι η ψυχική δύναμη και η ελευθερία από την ανάγκη! Θέλουμε την ταπεινοφροσύνη γιατί είναι η κάλλιστη μορφή γείωσης και γιατί σε αυτήν δεν υπάρχει πολικότης - διττότης - διαχωριστικότης! Η ταπεινοφροσύνη είναι η βάση για εκτόξευση ψηλά της εξατομικευμένης συνείδησής μας! Ο ταπεινών εαυτόν, υψωθήσεται! Να δεχόμαστε ήσυχα και φιλοσοφημένα ότι δεν είμαστε τέλειοι! Η ταπεινότης μπορεί να κατακτά την αλαζονεία-υπερηφάνεια!  Η αλαζονική συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα της ανάγκης σιγουριάς (μεγάλος φόβος και ισχυρός ψυχαναγκασμός)! Η συμπεριφορά αλαζονείας είναι η αυτοϋπερεκτίμηση των δυνάμεων, η οποία μπορεί να παράγει υπερφροσύνη, υπερφίαλη στάση, υπεροψία, έπαρση, κουφότητα, διαστολή του εγώ! Η αλαζονεία είναι το αντίθετο της γενναιότητας, πχ  ο κατέντρομος καυχησιάρης (φαντασμένος), είναι επίσης εχθρά της σοφίας! Ο τυφλός δεν βλέπει, ο υπερόπτης δεν θέλει να δει! δηλ. είναι πιο τυφλός κι από τους τυφλούς! διότι οι τυφλοί έχουν επίγνωση της αδυναμίας τους και ζητούν βοήθεια Σωτηρίας! Δεν θέλουμε την αλαζονεία διότι συνεπάγεται πολικότητα, διττότητα, διαχωριστικότητα! Είναι κακή γείωση!

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: η συνεχής αυτοαξιολόγηση, όχι η αυτοκριτική, να μην μπαίνουμε σε κρίση! Η συμπεριφορά του πεισματάρη, [το πείσμα έχει ετυμολογικά την ίδια ρίζα με το ρήμα πείθω!], είναι παράγωγο της ανάγκης του για αυτοάμυνα! Σημαίνει υποτίμηση του συναισθήματος του εγώ! χωρίς μεγάλη ψυχική αντοχή! (ανθεκτικότητα)! Σημαίνει ψυχική αδυναμία, ανεπάρκεια, δυσκαμψία! Ο ισορροπημένος, ώριμος άνθρωπος είναι σταθερός γιατί έχει αρχές και όχι πείσμα! γιατί έχει υγιές συναίσθημα του εγώ! δηλ. έχει εύλογη αυτοπεποίθηση, εύλογη αυτοεκτίμηση και εύλογο αυτοσεβασμό-αξιοπρέπεια! γι' αυτό είναι και άριστος! επίσης είναι ψυχικά ανθεκτικός!  Εν τούτοις το πείσμα είναι αρετή και εφόδιο στην πολιτική! Η ανάγκη για εκτόνωση προκαλεί οργίλη-βίαιη συμπεριφορά! Ο θυμός, η οργή, η βίαιη συμπεριφορά προκαλείται ιδιαίτερα σε ανθρώπους που πονάνε συναισθηματικά, έχουν ζήσει ταραχώδη παιδικά χρόνια, ιδίως με βία μέσα στην οικογένεια! πχ  τους έχουν βρει  μεγάλες οικογενειακές συμφορές ή νιώθουν πολύ μόνοι! Είναι ο κατώτατος ποιοτικά τρόπος επικοινωνίας δηλ. αντιδότου της μοναξιάς! Προκειμένου να μην έχω καθόλου σχέση, ας έχω σχέση κλωτσοπατινάδας, καυγά, γρονθοκοπημάτων! Τέλος θέλω να σας πω ότι ο θυμός ανακουφίζει τον ψυχικό πόνο (μεγάλη αγωνία, στεναχώρια + ένταση μαζί) διότι κατ’ αυτόν παράγεται από το νευρικό σύστημα η ουσία ντοπαμίνη, η οποία δρα αναλγητικά στον οργανισμό, στην ψυχική σφαίρα ιδίως! Η συμπεριφορά του αυτόνομου εμπνέεται από μέσα του! Η συμπεριφορά του ετερόνομου (του εξαρτημένου) εμπνέεται από μία εξωτερική δύναμη! Άλλη συμπεριφορά παράγεται από αίσθημα υπαρξιακής ασφάλειας (ψυχικής πληρότητας, αισθήματος εσωτερικής ικανοποίησης) και άλλη συμπεριφορά παράγεται από αίσθημα υπαρξιακής ανασφάλειας (εσωτερικού κενού, αισθήματος έλλειψης εσωτερικής ικανοποίησης)! Ο διασημότερος ανασφαλής και ζημιάρης ήταν ο Αδόλφος Χίτλερ!  Άλλη η συμπεριφορά του ερωτευμένου, άλλη του γοητευμένου! Ο ερωτευμένος έχει ανάγκη να ενσωματώσει, οικειοποιηθεί το αγαπώμενο πρόσωπο, ο γοητευμένος όχι!

-Η συμπεριφορά του ομοφυλόφιλου υπαγορεύεται από την ανάγκη του να ποθεί ερωτικά ένα πρόσωπο του ιδίου φύλου!

-Η συμπεριφορά του ονειροπόλου-αιθεροβάμονος (ονειρευομένου με τα μάτια ανοιχτά) χαρακτηρίζεται από την ανάγκη του να ζει στον κόσμο της φαντασίας του, ερήμην της πραγματικότητας! Είναι καθαρά παιδική κατάσταση που έχει μεταφερθεί στην ενήλικη ζωή!

-Η ναρκισσιστική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από την ανάγκη να έχει το άτομο ένα θανατερό καβούκι εγωλαγνείας, αυτοαναφορικότητας, αυτοαπορρόφησης! το άτομο είναι ερωτευμένο με τον εαυτό του!

-Η συμπεριφορά του τοκογλύφου είναι ακραία μορφή απανθρωπιάς! προέρχεται από την ανάγκη του ατόμου να κατασπαράζει τον άλλο, χωρίς συνειδησιακές αναστολές-ντροπή! Ο Σαίξπηρ το διατύπωσε μονολεκτικά στο έργο του, ο έμπορος της Βενετίας: ο τοκογλύφος ονομάζεται Shy-lock, αδιάντροπος, με κλειδωμένη την ντροπή του!

-Η συμπεριφορά του δικηγόρου υπαγορεύεται από την ανάγκη του να έχει «καρδιά κρύα κι άδεια σαν δικηγόρου», όπως λέει η παροιμία!

-Η συμπεριφορά του κοσμικού ηγέτη (όχι του πνευματικού) υπαγορεύεται από την ανάγκη του να είναι φιλόδοξος, αδίστακτος, ασυνείδητος! αδυσώπητος!

-Η υστερική συμπεριφορά του ανθρώπου χαρακτηρίζεται-υπαγορεύεται από την ανάγκη του να είναι υποβόλιμος! δηλ. θέλει να γίνεται κάποιος άλλος! ό,τι πρέπει για τους ηθοποιούς!

-Η συμπεριφορά του κοινωνιοπαθούς ανθρώπου χαρακτηρίζεται από το ότι είναι εντελώς ασυνείδητος και αδιάφορος για τις ζημιές που προκαλεί στην κοινωνία!

-Η αυτοκτονική συμπεριφορά του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από την ανάγκη του για αυτοεκμηδένιση! τούτο αφορά είτε άτομα, είτε λαούς, πχ τους Έλληνες!

-Η αλτρουιστική συμπεριφορά του ανθρώπου προέρχεται από την ανάγκη του να εξιλεωθεί απέναντι σε ένα ανελέητο υπερεγώ (τύψεις, ενοχές ισχυρότατες). Ουσιαστικά με συμβολική γλώσσα λέει στο υπερεγώ του: υπερεγώ μου (ηθική συνείδησή μου) άφησέ με να ζήσω, όπως εγώ βοηθάω τους άλλους να ζήσουν!

-Η συμπεριφορά του στρατηγού γενικώς προέρχεται από τη ανάγκη του να έχει επιφυλακτικότητα και θάρρος, συνήθως! Η συμπεριφορά του στρατηγού του ιππικού προέρχεται από την ανάγκη του πρώτα να επιτίθεται και μετά να σκέπτεται τι έκανε! Η συμπεριφορά των κυκλωμένων στρατευμάτων προέρχεται από την εξής ανάγκη: λόγω της κυκλώσεως γίνεται αναπαραγωγή διδαγμένης αντίληψης απορριπτικής μήτρας ή δύσκολου τοκετού! Η συμπεριφορά χαρακτηρίζεται  από απλανές βλέμμα, απάθεια, βραδυκινησία, άσκοπες περιπλανήσεις, αυτοπαραίτηση και μοιρολατρική διάθεση! 

Θα τελειώσουμε με το δίπολο υπεύθυνη-ανεύθυνη συμπεριφορά.

Η υπεύθυνη συμπεριφορά παράγεται από την ανάγκη πραγμάτωσης της ευθύνης (ωριμότης)! Η ευθύνη ορίζεται ως η παραίτηση από κάθε ναρκισσισμό και η φροντίδα για το μέλλον! Τι είναι ναρκισσισμός αναφέραμε προηγουμένως! Η ανεύθυνη συμπεριφορά παράγεται από την ανάγκη για ανευθυνότητα (ανωριμότης - παιδικότης), δηλαδή εκδηλώνονται ναρκισσισμοί και αδιαφορία για το μέλλον! Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά;

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός ενός πλήθους ατόμων, τόσο μικρότερη είναι η ψυχολογική ηλικία της συμπεριφοράς του και τόσο μεγαλύτερη ανευθυνότητα εκδηλώνει! Το πλήθος ως εκ τούτου δεν λειτουργεί λογικά, αλλά παρορμητικά! δηλ. άγεται και φέρεται συναισθηματικά! Θεωρείται ότι η παράβαση από τους πολλούς, δεν είναι παράβαση! Σε αυτά τα πλαίσια, το πλήθος εκδηλώνει πολλάκις φονική συμπεριφορά, ρέπει εύκολα στα λυντσαρίσματα! Αντιλαμβάνεστε ελπίζω ότι κάθε ώριμος-υπεύθυνος άνθρωπος έχει χρέος να αγωνίζεται, ώστε να μη διαλύεται η ατομική ευθύνη του μέσα στην συλλογική ανευθυνότητα, του πλήθους!  Ενδείκνυται η ανυπακοή στον κονφορμισμό και η κριτική θέση απέναντι στον κοινό «παραλογισμό»! Ελπίζω επίσης να συμφωνείτε για την ανάγκη να αγωνιστούμε για την εφαρμογή της σωστής διαχείρισης της ψυχής όλων των παιδιών κάθε νέας γενιάς! έτσι ώστε να θεμελιώνονται άνθρωποι ενήλικοι που είναι υπεύθυνοι, στωϊκοί και συνετοί καθώς μας υπέδειξε το Πνεύμα! Για να συνοψίσω σας λέγω: Η συμπεριφορά μας εξασφαλίζει την προσαρμογή μας (επιβίωση και προκοπή μας)!

Προϋποθέτει: αντίληψη, γνώση και μελετημένη απάντηση!

Η συμπεριφορά αποτελεί μία ενιαία συνθετική εκδήλωση του συνόλου των ψυχικών λειτουργιών! Οι ψυχικές αυτές λειτουργίες, για λόγους διδακτικούς, διακρίνονται ως εξής: η συνείδηση, η προσοχή, η αντίληψη, η μνήμη, η σκέψη,  το συναίσθημα, τα κίνητρα της συμπεριφοράς (όπως: τα ένστικτα, οι ενστικτώδεις ενορμήσεις, οι ανάγκες του ανθρώπου) η μάθηση και η νοημοσύνη!   

Σας ευχαριστώ διότι με ακούσατε!   

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ

1)   Πώς ορίζεται η συμπεριφορά;

2)   Ποιoς ο μηχανισμός διαμόρφωσής της;

3)   Τι δείχνει η συμπεριφορά;

4)   Τι είναι η συνέπεια;

5)   Ποιoς είναι ο ασυνεπής;

6)   Ποιoς ο όρος για σεβασμό στους άλλους;

7)   Πώς ορίζεται η στωικότης;

8)   Πώς ορίζεται η ταπεινοφροσύνη;

9)   Ποιος είναι πιο τυφλός από τους τυφλούς;

10) Πώς ορίζεται ο ψυχικός πόνος;

11) Ποιo είναι η ναρκισσιστική συμπεριφορά;

12) Ποια η συμπεριφορά που ευνοεί το επάγγελμα του ηθοποιού;

13) Ποιος ο ορισμός της ευθύνης;

14) Από τι εξαρτάται η ψυχολογική ηλικία ενός πλήθους;

 

Science & Esotericism-2

Φωτογραφία B

gallery/100_1087

Φωτογραφία Α

Επιστροφή στη σελίδα "Επιστήμη και Εσωτερισμός"
gallery/100_1088